За първи път в клиничната практика у нас се въвежда система за SMS – известяване на пациентите за прегледи, готови изследвания и ваксинации. Специализираното приложение е разработено и реализирано от екипа на Силдекс специално за САГБАЛ „Шейново”, с партньорството на М-Тел. Стартът на системата за оповестяване съвпада с откриването на специализиран кабинет за профилактика на рака на маточната шийка в болница „Шейново” на 12 май 2009г.
Системата за SMS - известяване подпомага превенцията и ранната диагностика на заболяването и е създадена с цел улесняване на комуникацията: лекар – пациент, планиране на профилактиката и лечението за всички жени, независимо от здравно-осигурителния им статус. За целта е необходимо предварително регистриране в системата чрез изпращане на SMS. Регистрацията може да бъде направена лично, а също и от упълномощен общопрактикуващ лекар или лекар специалист. Системата изпраща SMS за успешна регистрация. Активният потребител на услугата получава SMS с насрочена дата и час за преглед при специалист, и напомнящ SMS два дни преди определения вече преглед.

Регистрацията на гражданите автоматично води до създаване на запис за тях в еЛАК и в централен регистър, където ще се съхраняват техните резултати. Взетият по време на прегледа материал за изследване се изпраща в специализирана лаборатория, като това се документира със запис в еЛАК и в централния регистър. Готовите резултати се регистрират от лабораторията отново на двете места, като системата уведомява с SMS лекаря, изпратил материал за изследване. Лекарят преглежда резултатите, синхронизира ги от еЛАК в собствената си система, добавя разчитане на резултатите и диагноза отново на двете места (централен регистър и еЛАК).

Когато резултатите от прегледа са готови, потребителят получава съобщение, че трябва отново да посети своя лекар. В случай, че пациентът има отклонения от нормата, които налагат допълнително уточняване или по-спешни мерки, (чрез SMS) се насрочва ново посещение при съответния лекар.

За профилактика на рака на маточната шийка се препоръчват прегледи и изследвания веднъж годишно, затова на потребителите на услугата ще бъде напомняно чрез съобщение за насрочване на следващ контролен преглед. Възможностите на системата за SMS – известяване подпомага и лекарите специалисти в усилията им за обхващане на повече пациенти за проследяване и за ранна диагностика за заболяването. /БЛИЦ