Министърът на здравеопазването д-р Евгени Желев утвърди правилата за добра фармацевтична практика, изготвени от Комисия по качество и приети от УС на Български фармацевтичен съюз.
Целта на правилата за добра фармацевтична практика е създаването на рамка за разработване на стандарти за фармацевтични грижи при отпускане на лекарствени продукти, медицински изделия и други продукти със значение за здравето на населението от магистър-фармацевтите, подобряване на използването на лекарствени продукти от обществото, както и повишаване на знанията и квалификацията на магистър-фармацевтите.
Въз основа на тези правила Комисиите по етика и качество към БФС ще могат да извършват проверки и да налагат санкции за неспазването им. По този начин БФС ще осигурява по-добър контрол върху дейността на фармацевтите в страната, което е в основен интерес на пациента и дава възможност за осигуряване на качествени фармацевтични услуги за гражданите.
С приемането на правилата се попълва една празнина, която министър Радослав Гайдарски направи с отказа си да утвърди Кодекса за професионална етика на магистър-фармацевтите.
БФС изразява своята увереност, че и Кодексът за професионална етика на магистър-фармацевтите ще бъде приет в най-скоро време. Правилата за добра фармацевтична практика са публикувани на сайта на БФС. /БЛИЦ