Правителството одобри нов размер на социалната пенсия за старост. От 1 януари 2009 г. тя става 92,53 лв. месечно, при 84,12 лв. досега, съобщиха от правителствената информационна служба.
Определянето на новия размер е свързано със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2009 г., с който минималният размер на пенсията за осигурителен стаж и възраст е определен на 124,84 лв., т. е. увеличение с 10 на сто.
Увеличението на социалната пенсия за старост ще доведе и до увеличаване на минималните размери на пенсиите, несвързани с трудова дейност – социалните пенсии за инвалидност, гражданскоинвалидните пенсии, военноинвалидните пенсии и персоналните пенсии.

Правителството определи и нов месечен размер на гарантирания минимален доход. От 1 януари 2009 г. той става 65 лева, при 55 досега, което е ръст почти от 20 процента.
С определянето на новия размер на гарантирания минимален доход и при спазване на диференцирания подход се дава възможност за приоритетно увеличаване размера на социалните помощи за хората в най-тежко социално положение – самотни възрастни хора, хора с увреждания и самотни родители, както и на добавката за социална интеграция.
В условията на световната икономическа криза възрастните хора, лицата с увреждания, както и родителите, които отглеждат сами децата си, са изложени в най-висока степен на риск от изпадане в бедност, което налага държавата да предприеме необходимите действия за осигуряване на тяхната социална защита. Това е в съответствие с поетите от правителството ангажименти в актуализираната програма за управление./БЛИЦ