Правосъдният министър Христо Иванов поиска дисциплинарното освобождаване от длъжността съдия на Владимира Янева по повод разработката "Червеи". Искането е в рамките на второ предложение на министъра до Висшия съдебен съвет за образуване на още едно дисциплинарно производство срещу доскорошния председател на Софийския градски съд.
Предложението е базирано на доклада на Националното бюро за контрол на СРС, съобщава &quot;Правен свят&quot;. Проверката на Бюрото установи, че Владимира Янева е разрешила използването на СРС по четири искания на МВР като това е станало без ясни мотиви по идентични искания и в нарушение на законоустановения срок за прилагане на СРС.<br /> <br /> В предложението се казва, че тя е извършила дисциплинарно нарушение по чл. 307, ал. 4, т. 5 от ЗСВ &ndash; неизпълнение на други служебни задължения. Според правосъдния министър става дума за тежко нарушение на служебните задължения на Янева при това извършени умишлено и сериозно увреждащи правния ред и националната сигурност на страната.<br /> <br /> &quot;По силата на чл. 15, ал. 1 ЗСРС г-жа Янева, като председател на СГС, е имала задължение в четирите, посочени в резултатите от проверката случаи, да издаде мотивиран акт, с който да разреши или да откаже използването на исканите специални разузнавателни средства. В случаите, които обстойно са изследвани при проверката, г-жа Янева е разрешила използването на СРС, като е допуснала груби нарушения на ЗСРС: произнесла се е по нередовни и непълни според изискванията на чл. 14 ЗСРС искания; разрешила е използване на СРС за разкриване на престъпления, голямата част от които не попадат в обхвата на изчерпателното изброяване на чл. 3, ал. 1 ЗСРС; нарушила е императивната разпоредба на чл. 21, ал. 1 и ал. 2 ЗСРС, като е разрешила прилагане на СРС за срок по-дълъг от 180 дни &ndash; в конкретния случай за 300 дни&quot;, се казва в писмото на Христо Иванов до ВСС.<br /> <br /> Правосъдният министър уточнява, че когато председател на окръжен съд разрешава или отказва използване на СРС, той се произнася със съответния акт, който попада в кръга на служебните действия при осъществяване на съдебната власт. Според чл. 132 от Конституцията наказателната неотговорност на съдиите отпада, когато извършеното по служба представлява престъпление от общ характер. Христо Иванов отбелязва, че прокуратурата ще реши дали да привлече Янева към наказателна отговорност, но отделно от нея трябва да се разгледа въпросът за дисциплинарната отговорност на бившата шефка на СГС.<br /> <br /> &quot;Поначало допуснатите от съдията нарушения на материалния и процесуалния закон при осъществяване на съдебната власт са предмет единствено на инстанционен контрол, ако такъв е предвиден, освен ако не се дължат на умишлено поведение. В настоящия случай обаче естеството на действията и бездействията на г-жа Владимира Янева, разгледани в логическата и хронологична връзка помежду им, по същество са свели предвидената в ЗСРС форма на съдебен контрол до формална привидност, която не само е позволила пълна безконтролност на органите на МВР и ДАНС, но и е придала фиктивно правно основание, каквото не е съществувало. До какви вреди е довело безконтролното приложение на СРС, дали са били накърнени права и кои са засегнатите лица, в случая е без правно значение. Съдържанието на тежкото нарушение на служебните задължения се състои в превръщането на процедурата по издаване на съдебно разрешение в симулация, която не почива на верни факти, на действителни правни основания, няма мотиви и противоречи на базисните изисквания за продължителност на приложението на СРС и за съответствие на конкретните оперативни способи и технически средства към точно индивидуализирани и действителни нужди на разследването&quot;, се казва още в писмото на правосъдния министър до ВСС.<br /> <br /> Нататък Христо Иванов прави още по-сериозни констатации: &quot;Поради това в съвкупност действията и бездействията на г-жа Янева следва да бъдат квалифицирани като преднамерено противозаконно обслужване на конкретните органи на МВР и ДАНС, което противоречи на целите на закона и като реализирана висока степен на опасност за националната сигурност. Ето защо тези действия и бездействия са основание за ангажиране на най-тежка форма на дисциплинарна отговорност на г-жа Янева.&quot;<br /> <br /> Според правосъдния министър в случая става дума за поредица от преднамерени неправилни приложения на закона &ndash; произнасяне по нередовни и непълни според изискванията на чл. 14 ЗСРС искания; разрешаване използването на СРС за разкриване на престъпления, които не попадат в обхвата на изчерпателното изброяване на чл. 3, ал. 1 ЗСРС; нарушаване на чл. 21, ал. 1 и ал. 2 ЗСРС, тъй като е разрешено прилагане на СРС за срок по-дълъг от 180 дни &ndash; в конкретния случай за 300 дни. Всичко това води до извода, че в случая действията на Владимира Янева не показват незнание на закона, а представляват недобросъвестно и умишлено нарушаване на служебните й задължения, се казва още в писмото.<br /> <br /> Що се отнася до умисъла, то той се извежда от факта, че става дума за не едно, а за многократно произнасяне по еднотипни искания, &quot;извършено от съдия на висока позиция в съдебната йерархия и притежаващ достатъчно продължителен професионален стаж като прокурор и наказателен съдия в районен и окръжен съд, със значителен опит при осъществяване на съдебния контрол за приложение на СРС, изведен на статистиката за разгледаните през годините на мандата му искания&quot;.<br /> <br /> Правосъдният министър изтъква още, че допуснатите от Янева нарушения са проява на професионални грешки, които са &quot;изключително груби по своя интензитет, поради което не могат да се дължат на незнания на закона или небрежност&quot;.<br /> <br /> В допълнително съобщение до медиите от министерството на правосъдието обясняват и защо смятат, че не трябва да бъде тайна предложението за образуване на дисциплинарно производство на Янева. Както е известно, по закон не се разгласяват факти и обстоятелства от дисциплинарките. Но в случая докладът на Бюрото за контрол на СРС беше разсекретен и се появи в медиите, а самото предложение е базирано изцяло на него.<br /> <br /> &quot;В същото време привличането на вниманието към тези обстоятелства е наложително в спешен порядък и под засилен публичен контрол, защото те поставят проблем от най-висш обществен интерес за защита на основните човешки права и за съдържанието на ефективния съдебен контрол върху дейността по прилагане и използване на специални разузнавателни средства. Това се вижда без всякакво съмнение от декласифицираната част на доклада на председателя на НБКСРС, която по същество чрез поредица от факти установява, че предвидената в ЗСРС форма на съдебен контрол може да бъде сведена до формална привидност, която не само е позволила пълна безконтролност на органите на МВР и ДАНС, но й е придала и несъществуващо правно основание&quot;, се казва още в съобщението на министерството.<br /> <br /> Заради това правосъдният министър ще предложи на ВСС да проведе дискусия за възможностите дейността на председателите по ЗСРС да подлежи на периодична атестация по ясни критерии и да се обмисли необходимостта да бъде извършена разяснителна и образователна кампания за целите и съдържанието на посочената форма на съдебен контрол, за да може тя да постигне дисциплиниране на службите, които използват тайни оперативни способи и технически средства за събиране на доказателства.<br /> <br /> Преди две седмици главният прокурор Сотир Цацаров поиска, а ВСС одобривременното отстраняване на Янева от административната длъжност, защото е разследвана по аферата &quot;Червеи&quot;.<br /> <br /> Причината &ndash; на 17 февруари т.г. СГП отделя материалите по случая &quot;Червеи&quot; и образува друго досъдебно производство срещу Янева и служителя на МВР Тодор Костадинов, който сега работи в ДАНС.<br /> <br /> Според прокуратурата от август 2013 г. до юли 2014 г. служителят е съставил официални документи с неверни обстоятелства &ndash; искания за използване и прилагане на СРС &ndash; престъпление по чл. 311, ал. 1 от НК.<br /> <br /> Досъдебното производство срещу Янева е за това, че в периода от септември 2013 г. до юли 2014 г. в качеството си на председател на СГС противозаконно е разрешила използването на СРС-та &ndash; престъпление по чл. 284в от НК, който гласи: &quot;Длъжностно лице, което противозаконно разреши или разпореди да се използват специални разузнавателни средства или ги прилага, или съхранява информация, получена чрез тях, се наказва с лишаване от свобода от една до пет години и с глоба до пет хиляди лева&quot;.<br /> <br /> Заради досъдебното производство миналата седмица Владимира Янева подаде оставка като председател на СГС, която бе приета от ВСС.<br /> <br /> Също миналата седмица, по предложение на Иванов и председателя на ВКС Лозан Панов, ВСС образува друго дисциплинарно производство срещу Янева и зам.-шефката на СГС Богдана Желявска за нарушения във връзка със случайното разпределение на дела в съда. /БЛИЦ<br />