Слава на Бога, отпразнувахме Рождество Христово, а сега честваме Неговото кръщение от свети Йоан Кръстител във водите на река Йордан, с което се сложи началото на спасителното Му дело. Свещен и пресветъл е този празник! Затова да насочим сърцата си и духовно да се взрем към река Йордан, да се присъединим към множеството, струпано на нейните брегове и се насладим на божествената картина на дивното Богоявление. Така започва празничната проповед, озаглавена "Празник на живота" от Иконом Грозю ГРОЗЕВ, поместена на официалния сайт на Българската Патриаршия. Четете историята за Кръщението Господне.
Какви велики чудеса са видели тия води в древни времена! Колко пъти край тях е сияла славата на такива богоизбрани мъже като свети пророк Исайя, които са напомняли на човеците, че Бог е близо, че Той иде, че трябва да Му поправят път в душите си, път на божествена доброта, на милост, благоволение и обич. И сега пак тия води виждат един от тях, последния от древните, който се удостои с високата чест да види Бога в плът и да Го посочи на света. Свети Йоан Кръстител стои на брега на Йордан със силата и духа на древен пророк и говори на хилядите, насъбрали се около него: &bdquo;Аз ви кръщавам с вода за покаяние, но Оня, Който иде подире ми, е по-силен от мене; аз не съм достоен да се наведа и развържа ремъка на обущата Му; Той ще ви кръсти с Дух Свети и огън&quot; (Мат. 3:11).<br /> <br /> Едва изрича тия думи и Христос се приближава, застава пред него и също иска да се кръсти. Смутен, св. Йоан Го възпира с думите: &bdquo;Аз имам нужда да се кръстя от Тебе, а Ти ли идеш при мене?&quot; Спасителят му отговаря: &bdquo;Остави сега, защото нам подобава да изпълним всяка правда&quot;. А тази правда е: Божият Син, като Син човешки, да мине по същия път, по който минават човеците - през водите на Йордан, за да освети чрез Себе Си цялото водно естество. Да го направи сила, която да превръща пустинята на живота в непрестанно бликащ божествен извор, който единствен утолява жаждата на човешката душа по Бога.<br /> <br /> Като съзерцава Христовото явяване на брега и във водите на р. Йордан, Църквата Божия тържествено пее на този ден: &bdquo;Явил си се днес, Господи, на Вселената, и Твоята светлина осия нас, които съзнателно Ти пеем: дошъл си и си се явил Ти - светлина непрестъпна!&quot;<br /> <br /> Явил си се днес пред очите на цялата необятна Вселена - пеем ние, вярващите, и чувстваме как Господ, Нивидимият, Въздесъщият, Всемогъщият, Който живее в непристъпна светлина, се потапя в Йорданските води и с човешки ръце разлива над всички нас осветените води, изпълва душите ни със Своята вечна светлина.<br /> <br /> Явяването на Бог Слово във водите на река Йордан! Велико, непостижимо тайнство! И не само Той, Синът Божи, се явява! Явява се цялата Пресвета, Единосъщна Троица, Триединният Бог Вседържител, Творец, Спасител и Осветител на Вселената.<br /> <br /> &bdquo;И като се кръсти, Иисус веднага излезе от водата, и ето, отвориха Му се небесата и видя дух Божи да слиза като гълъб и да се спира върху Него. И ето глас от небесата, Който казваше: Този е моят възлюбен Син, в Когото е Моето благоволение&quot; (Мат. 3:16-17). <br /> <br /> Никой не би могъл с човешки думи, дори това да са думи на най-дълбока мъдрост, да обясни Бога, в ръцете на Когото е цялата Вселена. Затова на днешния ден Бог се явява на хората. Открива им тайната на Своята непристъпна същност. Показва им, че Той е един по същество, а троичен по Лица: Отец, Син и Дух Свети. Синът прие плът, Светият Дух се яви във вид на гълъб. Бог Отец заговори с глас, който се възприема от телесните уши. Тъй човешките очи видели и човешките уши чули Бога.<br /> <br /> Кръщението на Спасителя е празник и на нашето кръщение. На този ден ние пеем: &bdquo;Елици во Христе крестистеся, во Христа облекостеся&quot;. (Всички ние, които в Христа се кръстихме, в Христа се и облякохме!) Да, в Христа се кръстихме, в Христа се и облякохме! В Христа, Който се яви пред очите на цялата Вселена. Кръстихме се в името на Отца, на Сина и на Светия Дух. Кръстихме се в триединната Любов, Която, като раздвижи Йорданските води и ги освети, раздвижи и освети всички води, в които се кръщават човеците и над които небесата се отварят.<br /> <br /> Господ Иисус Христос започна Своето служение, Своя велик, изкупителен и спасителен за човечеството подвиг с кръщение. С това Той посочи, че кръщението е начало на новия, благодатния живот в Бога. Без кръщение няма Богоявление, няма просвещение, няма истински живот по Бога, живот в чиста небесна радост.<br /> <br /> Богоявлението е празник на живота! Празник на живота, който прилича на градина, в която Сам Бог сади цветята; Сам ги полива и Сам Бог ги обгрижва - градина цветуща, винаги пълна с радост, защото по нейните лехи текат живи води - осветените Йордански води, които никога не секват.<br /> <br /> Глас Господен над водите! Бог Слово във водите! Небесата разтворени над нас, които сме се кръстили! Дигнете очи и се насладете на Пресветата Троица, Която се яви за просвещение и спасение на човеците! Амин.<br /> <br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <span style="color: rgb(153, 51, 0);"><u><strong>Очаквайте в БЛИЦ TV: БОГОЯВЛЕНИЕ В СОФИЯ И В СТРАНАТА!</strong></u></span><br />