Ас-Сиддик (ок. 573—634) - първият халиф след Мухаммад, сподвижник и негов тъст, един от най-забележителните последователи на Исляма. Той е първият човек, повярвал безрезервно в Пророка, един от 10-имата, на които е обещан раят, и първият от уммата (мюсюлманската общност), който влиза в рая.
<img src="/documents/newsimages/editor/201408/al-razi-1.jpg" width="240" height="309" vspace="2" hspace="2" border="2" align="left" alt="" />Абу Бакр единствен сред сподвижниците води общността в молитва по време на целия живот на Пророка, който го нарича &bdquo;най-честен&ldquo; (ас-Сидик) и &bdquo;освободен от огъня от Аллах&ldquo; &ndash; Атик мин нар Аллах.<br /> <br /> Когато членове на влиятелното племе корейши пресрещат Пророка след нощното му пътешествие и възнесение (ал-исра уа-л-мираадж), те питат Абу Бакр: <em>&bdquo;Вярваш ли на думите му, че снощи е бил в осветената къща и се е върнал преди утрото?&rdquo; </em>На което той отговаря: <em>&bdquo;Щом така казва - да, вярвам му, дори вярвам много повече от това. Вярвам на небесните знамения, които той предава, и в утринта, и по време на вечерно пътуване</em>&ldquo;. Затова той бива наречен Ас Сидик &ndash; много честен, този, който никога не лъже.<br /> <br /> Умар Ибн Ал-Хатаб, друг от сподвижниците на Пророка, казва: &bdquo;Вярата на Абу Бакр превъзхожда вярата на цялата умма&ldquo;.<br /> <br /> Това се потвърждава и от следния хадис (предание за пророка): Пророкът (Аллах да го благослови и с мир да го дари) попитал: &bdquo;Присъни ли се нещо на някой от вас?&ldquo; Един от мъжете му отговори: &bdquo;<em>О, пратенико на Аллах, видях насън везна, която се спусна от небесата. Ти беше претеглен на нея срещу Абу Бакр и натежа повече. После Абу Бакр натежа повече от Умар. После Умар натежа повече от Усман, после везната се издигна към небесата.&ldquo; </em>Това не се понрави на Пророка (Аллах да го благослови и с мир да го дари)<em> и той каза: &ldquo;Приемничество на пророчеството! Аллах ще възцари, когото Той пожелае.&rdquo;</em><br /> <br /> Умар казва също: &bdquo;Най-добрият от общността след Пророка е Абу Бакр.&ldquo; Али посочва него и Умар като двамата ислямски шейхове на общността и казва: &bdquo;Най-добрите от общността след Пророка са Абу Бакр и Умар&ldquo;, &bdquo;Най-смелият сред хората е Абу Бакр&ldquo; и &bdquo;Най-голяма награда сред хората за копията на Корана ще получи Абу Бакр, защото той беше първият, който събра Корана между две корици. Той беше и първият, който го нарече Мус&rsquo;хаф.&ldquo;<br /> <br /> Пророкът потвърждава високия статут на Абу Бакр в много от изказванията си, между които и следното: &bdquo;<em>Аллах предостави на слугите си избор между този свят и това, което е при Него, и този слуга предпочете това, което е при Аллах</em>.&ldquo; <em>Абу Бакр плака горчиво и ние се зачудихме защо, след като Пророка разказа за слуга, на който е даден избор. Самият Пророк беше този слуга според това, което ни каза по-късно Абу Бакар. Пророкът продължи: &bdquo;Абу Бакр е сред тези, които са ми най-предани. Ако трябва да взема със себе си близък приятел &ndash; друг освен моя Господ, аз ще взема Абу Бакр, но това, което ни свързва, е братството и любовта от исляма. Нека да няма затворена врата в джамията на Пророка за Абу Бакр.&ldquo;</em><br /> <br /> Аллах възхвалява Абу Бакр повече от останалите сподвижници на пророка: <em>&bdquo;Тези, които се бориха преди победата.&ldquo;<br /> <br /> /По публикации в интернет/</em><br /> <br />