На 8 февруари 1834 г. е роден великият руски учен-енциклопедист Дмитрий Менделеев - химик, физик, икономист, технолог, геолог, метеоролог, педагог и въздухоплавател.
Дмитрий Менделеев е роден на 8 февруари (27 януари стар стил) 1834 г. в Тоболск, Западен Сибир. Той е най-малкото от седемнадесетте деца на учителя Иван Менделеев и Мария Менделеева (по баща Корнилиева), осем от които умират в ранна възраст.<br /> <br /> През 1850 г. Менделеев постъпва в Главния педагогически институт (днес Санктпетербургски държавен университет) и през 1855 г. завършва неговия физико-математически факултет, след което става учител по естествени науки в Симферополската мъжка гимназия. На следващата година преподава в Одеса.<br /> <br /> <strong>Научна кариера</strong><br /> <br /> През 1856 г. Менделеев защитава дисертация и му е дадена степен магистър по химия. На следващата 1857 г. става доцент в Петербургския университет в катедрата по химия. През 1865 г., едва навършил 31 г., Менделеев става професор, преподава едновременно в Петербургския университет и в Петербургския технологичен институт. През 1876 г. е избран за член-кореспондент на Императорската Санктпетербургска академия на науките.<br /> <br /> През 1890 г. напуска Петербургския университет заради конфликт с министъра на образованието, който по време на студентските вълнения отказва да приеме от Менделеев студентската петиция. От 1892 г. е учен-пазител в Главната палата за мерки и теглилки, която днес носи неговото име.<br /> <br /> Член е на Лондонското кралско дружество и на академиите на науките в Рим, Париж, Берлин и други научни дружества.<br /> <br /> Оставя над 1500 печатни научни труда.<br /> <br /> Неговото име носи 101-ят елемент в Периодичната таблица.<br /> <br /> В чест на големия принос на Менделеев в областта на химията и физиката в Русия е учредена награда на негово име. В негова памет се провеждат и конгреси по чиста и приложна химия от Руската академия на науките. негово име е кръстен химичният елемент менделеевий с атомен номер 101, чиито свойства все още не са добре изучени<br /> <br /> <strong>Научни открития</strong><br /> <br /> Менделеев е автор на фундаментални изследвания по химия, физика, метрология, въздухоплаване, метеорология, селско стопанство, икономика и други. Най-голямото му откритие обаче е Периодичният закон за химичните елементи (1869 г.). На основата на този закон той обобщава основните принципи на неорганичната химия, като създава Периодична система на елементите на химичните елементи и пръв в историята на химията предсказва съществуването и свойствата на все още неоткритите дотогава елементи - скандий (&bdquo;екабор&ldquo;), германий (&bdquo;екасилиций&ldquo;) и галий (&bdquo;екаалуминий&ldquo;).<br /> <br /> След това Менделеев предсказва съществуването на още осем елемента, сред които &bdquo;двителур&ldquo; - полония (открит през 1898 г.), &bdquo;екайод&ldquo; - астатий (открит през 1942-3 г.), &bdquo;екаманган&ldquo; - технеций (открит през 1937 г.), &bdquo;двиманган&ldquo; - рений (открит през 1925 г.), &bdquo;екацезий&ldquo; - франций (открит през 1939 г.).<br /> <br /> Създава също и химичната теория на водните разтвори, според която при разтваряне на дадено вещество във вода се извършва химично взаимодействие. През 1860 г. открива абсолютната температура на кипенето. Установява общото уравнение за състоянието на газовете и коригира уравнението на Бойл-Мариот при прилагането му към реалните газове.<br /> <br /> Допринася за развитието на метрологията и усъвършенстване на метрологичните уреди, конструкцията на точни везни и теорията на тегленето.<br /> <br /> Менделеев е един от основателите на съвременната агрохимия - пропагандира и химизацията в селското стопанство.<br /> <br /> От 1860 г. до края на живота си се занимава с нефтената промишленост в Кавказ и в други нефтени райони в Русия.<br /> <strong><br /> Личен живот</strong><br /> <br /> Менделеев умира на 2 февруари 1907 г.<br /> <br /> Женен е два пъти и има общо 7 деца. В 1862 г. сключва брак с Феозва Никитична Лещевая (Физа), която е 6 години по-възрастна от него. От този брак има 3 деца: Мария (1863) - умира като бебе, Володя (1865-1898) и Олга (1868-1950).<br /> <br /> В края на 1870-те Мендебеев страстно се влюбва в Анна Попова. От този втори брак има четири деца: Любов, Иван и близнаците Мария и Василий. Менделеев е тъст на руския поет Александър Блок, който се жени за неговата дъщеря Любов.<br /> <br /> <em>/По материали в интернет/</em><br /> <br />