На 3 май 1978 г. е изпратено първото спам-съобщение до 400 получатели от компанията DEC – вече несъществуваща фирма за производство на електронна техника, която решава по този начин да прокара на пазара своите нови мини-компютри.
Обявлението е разпратено по мрежата Арпанет (Arpanet), която е предшественик на съвременния Интернет. Мрежата е създадена през 1968 г. по поръчка на Министерство на отбраната на САЩ като средство за предаване на информация в случай на ядрена война.<br /> <br /> Първоначално към Арпанет са включени няколко водещи университети в щата Калифорния, но скоро мрежата се разпространява в целия Западен свят. Прекратява съществуването си през 1990 г. поради техническо остаряване на проекта.<br /> <br /> Името СПАМ (SPiced hAM) е носена от марка месни консерви &ndash; пикантен колбас от кълцано свинско месо. След Втората световна война, по времето когато на британските острови действала купонна система, &bdquo;СПАМ&rdquo; е един от малкото месни продукти, намиращи се в свободна продажба.<br /> <br /> През 1970 г. по британските телевизии излиза комедия, в която е показана закусвалня, където всички блюда за приготвени от &bdquo;СПАМ&rdquo;, усилено натрапвани на клиентите. Така тези консерви стават символ на натрапчива реклама.<br /> <br /> В 1978 г. се появява първият предвестник на бедствието за електронните пощенски кутии &ndash; натрапчивата реклама СПАМ, разпращана на абонатите без поискване.<br /> <br /> Едва през 90-те години, във времето на масовото разпространение на интернет, светът узнава истинските мащаби на &bdquo;стихийното бедствие&rdquo; на спам. Името &bdquo;електронен боклук&rdquo; е въведено през 1993 г. от системния администратор на Usenet Джоел Фер.<br /> <br /> Според експертите сега спам е прераснал в цяла мощна сенчеста индустрия, всекидневно разпространяваща над 100 млрд електронни послания, много от които са заразени с компютърни вируси.<br /> <br /> Според статистиката, до 85% от всички електронни съобщения, разпращани в Интернет, представляват спам, ненужна информация. Значителен брой от тези писма са изпращани от високотехнологични банди чрез прехващане на електронни адреси чрез вируси.<br /> <br /> Спам широко се използва за осъществяване на най-разнообразни престъпни и мошенически операции, в това число и за крадене на информация за банкови сметки.<br /> <br /> <em>/По информация от интернет/</em><br />