Правителството предложи на парламента да избере нов състав на Комисията за защита на личните данни /КЗЛД/ с председател Венцислав Караджов, съобщиха от Министерския съвет след днешното редовно заседание. Повод за предложението е изтеклия още през декември 2012 г. на мандата на досегашната Комисия.
За председател на КЗЛД за срок от 5 години е предложен Венцислав Караджов. Той е член на ЦИК и главен експертен сътрудник към Комисията за контрол над службите за сигурност, използването и прилагането на СРС и достъпа до данните по Закона за електронните съобщения към 42-ото Народно събрание. Караджов е юрист с над 13-годишен стаж. Той е бивш съпруг на правосъдния министър в правителството на ГЕРБ Диана Ковачева.<br /> <br /> За членове на Комисията са предложени Цанко Цолов &ndash; началник отдел в КЗЛД, Цветелин Софрониев &ndash; главен секретар на КЗЛД, както и бившите членове на Държавната комисия за сигурността на информацията Мария Матева и Веселин Целков.<br /> <br />