Правителството предлага на президента на Република България да издаде указ за освобождаване на ген. Симеон Симеонов от длъжността „началник на отбраната” и от военна служба във връзка с изтичане на неговия мандат и подаден рапорт от ген. Симеонов, съобщиха от правителствената информационна служба.
Предложението на кабинета е от 30 юни 2014 г. най-висшата офицерска длъжност във въоръжените сили да бъде заета от контраадмирал Румен Николов, който в момента е командир на Военноморските сили, и той да бъде удостоен със званието вицеадмирал.<br /> <br /> Останалите предложения за кадрови промени сред висшите офицери са:<br /> - от длъжността &bdquo;заместник-началник на отбраната&rdquo; и от военна служба, считано от 30 юни, да бъде освободен генерал-лейтенант Стефан Василев във връзка с навършване на пределна възраст за притежаваното звание и подаден рапорт;<br /> - от длъжността &bdquo;заместник-началник на отбраната&rdquo; и от военна служба, считано от 30 юни, да бъде освободен контраадмирал Георги Георгиев на основание чл. 169 от ЗОВСРБ и подаден рапорт;<br /> <br /> - генерал-майор Нейко Ненов, считано от 30 юни, да бъде освободен от длъжността &bdquo;Командир на Сухопътните войски&rdquo; и да бъде назначен за заместник-началник на отбраната;<br /> <br /> - генерал-майор Константин Попов, считано от 30 юни, да бъде освободен от длъжността &bdquo;Командир на ВВС&rdquo; и да бъде назначен за заместник-началник на отбраната;<br /> <br /> - генерал-лейтенант Атанас Самандов да бъде освободен от длъжността &bdquo;Командващ на Съвместното командване на силите&rdquo; и от военна служба, считано от 17.09.2014 г. във връзка с навършване на пределна възраст за притежаваното звание;<br /> <br /> - контраадмирал Георги Мотев да бъде назначен за временно изпълняващ длъжността &bdquo;Командващ на СКС&rdquo;, считано от 17.09.2014 г. за срок до назначаването на титуляр, но не по-дълъг от една година;<br /> <br /> - бригаден генерал Стефан Петров да бъде освободен като директор на дирекция &bdquo;Операции и подготовка&rdquo; в МО и да бъде назначен за началник на щаба на СКС, считано от 30 юни;<br /> <br /> - бригаден генерал Андрей Боцев да бъде освободен от длъжността &bdquo;началник на щаба на Сухопътните войски&rdquo;, да бъде назначен за командир на Сухопътните войски и да бъде удостоен със званието генерал-майор, считано от 30 юни;<br /> <br /> - бригаден генерал Красимир Кънев да бъде освободен от длъжността &bdquo;заместник-командир на Сухопътните войски&rdquo; и от военна служба на основание чл. 169 от ЗОВСРБ и във връзка с подаден рапорт;<br /> <br /> - бригаден генерал Любчо Тодоров да бъде освободен от длъжността &bdquo;Командир на 2-ра механизирана бригада&rdquo; и да бъде назначен за заместник-командир на Сухопътните войски, считано от 30 юни;<br /> <br /> - полк. Пламен Атанасов да бъде назначен за началник на щаба на Сухопътните войски и да бъде удостоен със званието бригаден генерал, считано от 30 юни;<br /> <br /> - бригаден генерал Румен Радев да бъде освободен от длъжността &bdquo;заместник-командир на ВВС&rdquo;, да бъде назначен за командир на ВВС и удостоен със званието генерал-майор, считано от 30 юни;<br /> <br /> - полк. Анатолий Кръстев да бъде назначен за заместник-командир на ВВС и удостоен със званието бригаден генерал, считано от 30 юни;<br /> <br /> - комодор Димитър Денев да бъде освободен като заместник-командир на ВМС, да бъде назначен за командир на ВМС и удостоен със званието контраадмирал, считано от 30 юни;<br /> <br /> - комодор Димитър Ангелов да бъде освободен като началник на ВА &bdquo;Г. С. Раковски&rdquo; и да бъде назначен за заместник-командир на ВМС, считано от 30 юни;<br /> <br /> - полк. Димитър Илиев да бъде назначен за командир на 2-ра механизирана бригада и удостоен със званието бригаден генерал, считано от 30 юни;<br /> <br /> - полк. Михаил Попов да бъде назначен на длъжността &bdquo;Командир на 68-а бригада &bdquo;Специални сили&rdquo; и удостоен със званието бригаден генерал, считано от 30 юни;<br /> <br /> - бригаден генерал Цанко Стойков да бъде освободен като командир на 3-та авиационна база във връзка с номинирането му за заемане на длъжност извън територията на страната;<br /> <br /> - полк. Иван Лалов да бъде назначен за командир на 3-а авиационна база и удостоен със званието бригаден генерал;<br /> <br /> - капитан І ранг Мален Чубенков да бъде назначен за командир на Военноморската база и удостоен със званието комодор, считано от 30 юни;<br /> <br /> - полк. Борислав Сертов, началник на Служба &bdquo;Военна полиция&rdquo;, да бъде удостоен със званието &bdquo;бригаден генерал&rdquo;;<br /> <br /> - капитан І ранг Кирил Михайлов да бъде назначен за директор на дирекция &bdquo;Операции и подготовка&rdquo; &ndash; МО и удостоен със званието комодор, считано от 30 юни;<br /> <br /> - полк. Валентин Кръстев да бъде назначен за директор на дирекция &bdquo;Логистика&rdquo; &ndash; МО и удостоен със званието бригаден генерал, считано от 30 юни;<br /> <br /> - бригаден генерал Христо Тихинов да бъде освободен като директор на дирекция &bdquo;Комуникационни и информационни системи&rdquo; и от военна служба, считано от 29.07.2014 г. поради навършване на пределна възраст за присвоеното звание;<br /> <br /> - полк. Емил Шошев да бъде назначен за директор на дирекция &bdquo;КИС&rdquo; &ndash; МО и удостоен със звание бригаден генерал, считано от 29.07.2014 г.;<br /> <br /> - комодор Митко Петев да бъде освободен като командир на Военноморската база, назначен за началник на ВА &bdquo;Г. С. Раковски&rdquo; и удостоен със званието контраадмирал, считано от 30 юни;<br /> <br /> - комодор Георги Фиданов, съветник на върховния главнокомандващ на въоръжените сили по военната сигурност, да бъде удостоен със званието контраадмирал;<br /> <br /> - бригаден генерал Марин Начев, национален военен представител в Националното военно представителство в Съюзното командване по операциите на НАТО, да бъде удостоен със званието генерал-майор;<br /> <br /> - бригаден генерал Драгомир Димитров, директор на НРС, да бъде удостоен със званието генерал-майор;<br /> <br /> - полк. Георги Миленов, заместник-директор на НРС, да бъде удостоен със званието бригаден генерал.<br />