Съюзът на съдиите в България поиска и редовите магистратите да могат да предлагат административните ръководители на съдилища. На дискусия, посветена на реформа в съдебната система, от организацията предложиха Висшият съдебен съвет отново да стане непостоянен орган и да бъде разделен на два камари - съдийска и прокурорска.
На форума присъства и правосъдният министър Зинаида Златанова. „Досега сме опитали всичко, може би с изключение на двете колегии, и единственият ни вариант, ако не решим, че можем да работим с всякаква система, базирайки на съвестта си, може би да започнем отначало кръга, от 1990 година. Мисля, че всичко е опитано, освен да почнем пак да опитваме всичко отначало“, каза тя.