Състав на Софийски градски съд взе решение да бъде прекратено съдебното производство срещу Христо Ковачки , обвинен за 16 781 980,72 лева неправомерно приспаднат ДДС. Причината е в процесуална грешка - в уводната част на обвинителния акт се говори за представяне на дневници за покупко-продажба с невярно съдържание, а в обстоятелствената част - за фактури с невярно съдържание, в които са посочени суми от нереализирани сделки.
Материалите са върнати на прокуратурата за отстраняване на неточностите. Обвинителният акт срещу бизнесмена е около 100 страници, а материалите по делото са 350 тома.<br /> <br /> Прокуратурата обвинява Ковачки за фиктивни сделки за доставка на оборудване&nbsp;чрез няколко фирми. Според обвинението той е ползвал данъчен кредит, като са представяни неверни данни&nbsp;за покупко-продажби.<br /> <br /> Според обвинението приспадането на ДДС е в два периода &ndash; 14 февруари 2005 г. - 14 септември 2006 г. и 16 октомври 2006 г. - 14 юли 2008 г.<br /> <br /> Разследването започна в последните дни на октомври 2008 година. По обвинението първоначално на Ковачки бе наложена парична гаранция от 300 000 лева, която бе намалена на 200 000 лева.<br /> <br /> Съдът днес реши да конституира като граждански ищец по делото не министъра на финансите Симеон Дянков, а председателя на Националната агенция по приходите Красимир&nbsp;Стефанов.<br /> <br /> До приемането на гражданския иск се стигна след повече от едночасов спор между адвокатите на Ковачки - Ина Лулчева и Илиян Василев, наблюдаващия прокурор Маргарита Немска и съдията Александра Йорданова и юрисконсулта на финансовото министерство, представил пълномощния от името на министъра на финансите Симеон Дянков и от председателя на НАП Красимир Стефанов.<br /> <br /> Представителят на държавното обвинение посочи, че потърпевша от деянието на Ковачки е държавата в лицето на Министерството на финансите. Това означава, че министърът на финансите има право да изпраща представители на Националната агенция по приходите, които се явяват подразделение на финансовото министерство, като пълномощни представители, които да представляват министъра, като граждански ищец по дела, свързани с измами с ДДС. <br /> <br /> Юрискосулт Павловски помоли съда, ако не бъде конституиран финансовият министър Дянков като граждански ищец по делото, това да бъде направено от името на председателя на НАП Красимир Стефанов. След съвещание съдът се спря на втория вариант. Председателят на съда аргументира решението си с довода, че де факто финансовият министър не се явява постарадало лице от деянието на Ковачки, за разлика от председателя на НАП. <br /> <br /> Нови бурни дебати възникнаха след като адвокат Василев поиска да върне делото на прокуратурата заради обстоятелството, че сегашното обвинение било абсолютно различно от онова, което е било описано в предварителното производство. Според адвоката обвинението сега се опира на фактури с невярно съдържание, а в досъдебното производство се посочвало, че Ковачки е използвал дневници с невярно съдържание.<br /> <br /> Прокурор Немска възрази на доводите на защитата, че счетоводните фактури се явяват първичен документ, а дневниците за покупко-продажба, в които те са заведени, се явяват вторичен документ. Поради тази причина дневниците и фактурите не могат да бъдат разглеждани отделно.<br /> <br /> Адвокат Василев изтъкна нов аргумент, че ако допуснем, че дневниците са с невярно съдържание това не означава автоматично, че фактурите, които се съсъдржат в тези дневници също са с невярно съдържание.<br /> <br /> В крайна сметка съдът, след като прецени доводите на страните взе решение да удовлетвори искането на защитата за връщане на делото на прокуратурата за отстраняване на посоченото съществено процесуално нарушение.<b><br /> <br /> Николай Божков, БЛИЦ</b>