Без преписвачи мина предварителният изпит по български език и литература в Софийския университет вчера. От най-старото висше учебно заведение отчетоха, че тази година няма класически преписвачи, нито последователи на Джеймс Бонд, които да разчитат на новите технологии за по-висока оценка, пише в. "Монитор".
Кандидатите за място в Алма матер пък признаха, че квесторите са били бдителни и не са позволили нарушения.&nbsp;&ldquo;Исках да подскажа на приятелката си, но нямаше как, защото ни следяха изкъсо&rdquo;, призна кандидат-студентът Ивайло Ни&shy;&shy;ко&shy;лов.&nbsp;1423-ма младежи бяха подали заявления&nbsp;за явяване на вчерашния изпит. <br /> <br /> Кандидат-студентите трябваше да пишат есе на тема &ldquo;Живот и мечта в поезията на Никола Вапцаров&rdquo;. &ldquo;Хрис&shy;то Ботев и Димчо Де&shy;&shy;бе&shy;ля&shy;нов са едни от най-нежните и тъжни поети на България.&rdquo; Така някои от кандидатите започнали есетата си, разказаха след изпита младежите. Вто&shy;рият вариант, по който можеха да пишат кандидатите, беше съпоставка между цитати от &ldquo;Сиротна песен&rdquo; на Димчо Дебе&shy;лянов и &ldquo;Хайдути&rdquo; на Христо Ботев. И двата варианта бяха изтеглени от възпитанички на Френ&shy;ската гимназия. <br /> <br /> Го&shy;&shy;ля&shy;&shy;ма част от желаещите да учат в най-стария ВУЗ бяха доволни от темите.&nbsp;&ldquo;Всички се зарадваха на темата за поезията на Вапцаров и голяма част от тях останаха до края&rdquo;, заяви Мария Димова.&nbsp;&ldquo;Писах по втората тема, защото се чувствах по-подготвена. От 6 месеца ходя на уроци, но все още не съм стигнала до Вапцаров&rdquo;, обясни абитуриентката Вероника Тодорова. <br /> <br /> Пред&shy;седателят на изпитната комисия доц. Бойко Пен&shy;чев определи темите като благодатни и заяви, че очаква по-високи оценки в сравнение с миналогодишните. Само с оценка на изпита по български език и литература гимназистите могат да кандидатстват за 16 специалности, сред които &ldquo;Психология&rdquo;, която от години е сред най-желаните направления. Пър&shy;вата изпитна кампания в СУ продължи с изпит по география, на който се явиха 361 кандидат-студенти. Следващата неделя абитуриентите могат да се явят на&nbsp;предварителни изпити по история и биология.<br /> <br /> Събеседването за специалност &ldquo;Изобразително изкуство&rdquo; и по музикален инструмент или пеене ще бъде на 27 април. Втората кандидатстудентска кампания в СУ ще се проведе от 1 до 29 юни, като документи се подават до 23 май. Кандидатите сами ще избират с коя оценка да участват в класиранията. /БЛИЦ