По предписание на „Напоителни системи” съвместният щаб е обсъдил микроязовир „Кара гьол”, който се намира над с. Бисер, да бъде изпуснат до минимален обем, съобщиха от МВР.
Тази вечер предложението ще бъде обсъдено от общото събрание на жителите на пострадалото от потопа село Бисер.<br /> <br /> Към момента по дарителската сметка на бедстващото село са постъпили 208 917 лв. Освен тях е получено дарение от САЩ в размер на 50 000 долара. <br /> <br /> Чрез откритите sms- линии на мобилните оператори са постъпили 26 345 лв. през &quot;Мобилтел&quot; и 57 167 лв.&nbsp; - през &quot;Глобул&quot;'. Мобилният оператор &quot;Виваком&quot; е предоставил допълнителна пряка телефонна линия за набиране на дарения чрез номер 0900 5 12 55. <br /> <br /> Средствата, събрани от дарителската кампания, ще бъдат разпределени според оценката на щетите и нуждите с участието на БЧК.<br />