Вълчицата, обитаваща парка на президентската вила „Калина" в Бояна, е отглеждана според Закона за защита на животнитеq установиха инспектори от РИОСВ, поканени от държавния глава да изяснят обстоятелствата около отглеждания там женски екземпляр от вида „Европейски вълк".
Установено е, че животното е опитомено и се отглежда в парковото пространство на Вилата, при свободни условия, без клетка.<br /> <br /> Съгласно представен протокол от дата 11 септември 2009 г. стопанин на вълка е Държавно ловно стопанство &bdquo;Витиня&quot;. Освен това животното е предоставено временно за безопасно отглеждане в парка на Вила &bdquo;Калина&quot; и полагане на необходимите грижи, включително и на ветеринарномедицински контрол.<br /> <br /> Предвид това, че вълкът е собственост на държавата и се отглежда в парково пространство - държавна собственост, за животното не следва да се прилага разпоредбата, изискваща регистрацията му в регионалната инспекция по околната среда и водите в 14-дневен срок от придобиването му, пише в заключението.<br /> <br />