Снощи в 23:56 часа, 1000-мегаватовият шести енергоблок на АЕЦ “Козлодуй” бе включен в паралел с енергийната система на страната, след завършване на плановия му годишен ремонт (ПГР). За готовността за пуск на блока бе извършена проверка и бе издадено разрешение от Агенцията за ядрено регулиране.
Шести енергоблок бе спрян за планов годишен ремонт на 23 август т. г. По време на престоя успешно беше извършен целият предвиден обем ремонтни дейности и профилактика на съоръженията. Реакторът бе презареден със свежо ядрено гориво за новата горивна кампания. В периода на провеждане на ПГР, със собствени средства от Инвестиционната програма на централата, бе реализирана и подмяна и модернизация на оборудване на блока, обезпечаващо съответствие на състоянието му със съвременните изисквания за безопасност.
Днес мощността на шести енергоблок достигна 65% към 9 часа и продължава плавно да се повишава според изискванията на технологичния регламент; пети енергоблок работи със 100% натоварване, съгласно графика на Централно диспечерско управление – София. /БЛИЦ