Двойките, които живеят на семейни начала без да са сключили формално граждански брак, губят привилегиите на самотните родители. Това следва от приетите днес окончателно от Народното събрание промени в Закона за социалните помощи за деца.
Новите текстове гласят, че като семейство се определят и съвместно живеещи родители без сключен граждански брак, които съжителстват на един настоящ адрес, техните ненавършили пълнолетиe деца, както и навършилите пълнолетие, ако продължават да учат, до завършване на средното им образование, не по-късно от навършване на 20-годишна възраст. <br /> <br /> Очаква се да се сложи край на практиката един от семейната двойка да се обявява за самотен родител и само неговият доход да се взима предвид при отпускането на детски надбавки. Сега прагът е 350 лв. <br /> <br /> С приетите текстове ще бъде затегнат и достъпът до помощи на майките студентки. Според досегашните разпоредби майка, която следва във висше училище, получава еднократно от държавата 2880 лв. Чрез тази вратичка бременните жени се записват в университет за по един семестър само за да получат парите, но не продължават да учат по-нататък, сочат данните на Министерството на труда. <br /> <br /> &nbsp;Според измененията помощта се запазва, но ще се отпуска само на студентки в редовна форма на обучение, които не са осигурени и не получават обезщетение за бременност, раждане и отглеждане на дете от НОИ. Помощта ще се изплаща на два пъти като втората част ще се дава след като майката се запише в следващ семестър, но не по-късно от година след раждането.<br /> <br /> Непълнолетните майки ще получават месечни помощи за отглеждане на дете само в натура, решиха депутатите. Предвижда се стоките и услугите, които майката и детето й ще могат да потребяват, да се определят от съответната дирекция &quot;Социално подпомагане&quot;, чиито експерти ще правят преценката на индивидуалните потребности. <br /> <br /> В натура ще получават помощи за отглеждане на децата си и родителите, които не се грижат за децата си и харчат парите за друго. <br /> <br />