Днес Природен парк Витоша навършва 74 години. Витоша е обявена за национален парк през 1934 г. - първият в България и на Балканите.

Коалиция от 30 неправителствени организации «За да остане природа в България» организира артистична акция в подкрепа на Природен парк Витоша утре по случай рождения му ден. Акцията ще се проведе в градината срещу Народния театър.
За място на акцията е избрана паметната плоча, поставена на мястото, откъдето Алеко Константинов и още 300 души започват прехода за първото организирано изкачване на Черни връх. Това се смята за начало на туристическото движение в България. 
През последните седмици стана ясно, че се подготвя голямо разширение на ски зоната на Алеко, въпреки че Планът за управление на Природен парк Витоша, приет от Министерски съвет през 2005 г., забранява строителството на нови лифтове и ски писти. Разрешен е само ремонтът и замяната на старите с нови, което досега не е направено. 
В същото време между Синята писта и писта Витошко лале беше изграден нов ски път без никакви разрешения. По цялото протежение на писта Витошко лале бяха извадени и преместени около 350 скали, които бяха натрупани от двете страни на пистата, което създава опасност за скиорите. /БЛИЦ