Активи за близо 1 милиард лева ще бъдат извадени на тезгяха през 2012 г., Агенцията за приватизация (АП) планира да вземе от продажби едва 188, 7 млн. лв. . Скандално ниските приходи лъснаха в доклад на изпълнителния директор Емил Караниколов. На 21 февруари той е внесъл документа в надзорния съвет на агенцията.
За 2012 г. Планът на АП е да реализира 50 продажби. По-значимите обекти са 13 и са извадени от Караниколомв в отделна таблица. Сред тях са &ldquo;БДЖ-Товарни превози&rdquo; и &ldquo;ВМЗ &ndash; Сопот&rdquo;, строителната &ldquo;Техноекспортстрой&rdquo; , определено като &ldquo;най-голямото държавно дружество в секторая&rdquo; моноритарните пакети (33%) от електроразпределителните дружества на Е.ОН и ЧЕЗ, посочва в. &ldquo;Преса&rdquo;. <br /> <br /> В края на 2011 г. Държавата продаде 1/3 от ЕВН за 93 млн. лв. За 2010 г. Дружеството има 961 млн. лв. приходи и 47, 9 млн. лв печалба. ЧЕЗ е по-голямо като приходи &ndash; 1, 53 млрд. Лв., но отчита по-малка печалба &ndash; 20 млн. лв. Е. Он е със съпоставими приходи &ndash; 956 млн. лв. , но с минимална печалба &ndash; 0,1 млн. лв. <br /> <br /> Товарните превози на БДЖ са най-апетитното звено в холдинга. За първото му полугодие на 2011 г. Приходите му са 85,9 млн. лв. и нарастват с 50% спрямо същия период на м.г. Дружеството е на загуба &ndash; 3,3 млн. лв., но това се дължи на рязко скочилите разходи за жп инфраструктура ( до 20,3 млн лв. Без тях и без амортизациите товарните превози ще са на печалба от 19,4 млн. лв. Дружеството е с активи за 238, 4 млн. лв. и е чисто като сълза &ndash; няма никакви дългове. <br /> <br /> Въпреки, че работим на загуба, &ldquo;Техноекспортстрой&rdquo; има 72 млн. лв. нетни активи (активите минус задълженията). <br /> <br /> <br /> <br /> <br />