Проектът е финансиран от Министерство на младежта и спорта по Национална програма за изпълнение на младежки дейности по чл. 10а от Закона за хазарта за 2020 г. по договор №25-00-2/07.05.2020г.
 

В периода от 01.05.2020г. до 01.11.2020г. се изпълнява проект „Изтъркай зависимостта от себе си!, чиято основна цел е организиране и провеждане на  национална информационна кампания на тема „Превенция на хазартната зависимост сред младите хора“ като мярка за активно въздействие върху младите хора в страната.

В проекта са включените следните дейности: Изработване и излъчване на 1 имиджов видео клип в телевизионна медия с национален обхват; Изработка и разпространение на аудио спот в радиостанция с национален обхват; Изработване и разпространение на 3 броя интернет банера в 6 информационни интернет медии; Изработване и разпространение на информационни материали в  две интернет и  две печатни медии; Разпространение на видео съдържанието – Youtube.

Кампанията е насочена към младежи на възраст между 15 и 29 години.

Основната цел на Национална програма за изпълнение на младежки дейности по чл. 10а от Закона за хазарта за 2020 г. е създаване на условия за изграждане на социално отговорно поведение чрез насърчаване на здравословния начин на живот, превенция на агресия и различни форми на зависимости сред младите хора. Изпълнението на дейностите по проекта се осъществяват от Сдружение „Спортен клуб A-team”.