Община Тетевен изпълнява социален проект за 187 559 лв. с наименованието "Бъдещето на децата е в нашите ръце". Инициативата е и се осъществява с финансовата подкрепа на ОП "Развитие на човешките ресурси", съфинансирана от ЕС чрез Европейския социален фонд. Срокът за осъществяването му е 14 месеца.
Основната цел на проекта е подобряване качеството на живот на децата от Дома за медико-социални грижи за деца до 3 години в Тетевен чрез комплекси услуги, които да гарантират нормалното им развитие в среда, близка до семейната. Към социалното заведение ще функционира и Център за обществена подкрепа, който ще предоставя семейно, педагогическо и медицинска консултиране. <br /> <br /> Потребители на услугите ще бъдат не само децата на ДМСГ, а всички деца в риск и техните семейства. По проекта се предвиждат дейности за повишаване на мотивацията и професионалния капацитет на персонала, с цел постигането на нов индивидуално ориентиран подход към нуждите на децата и повишаване качеството на грижите за тях.<br /> <br /> Само преди дни е приключило реновирането със 70 000 лв. от Министерството на здравеопазването на дома. Извършена е топлоизолация на сградата, цялостен ремонт на покрива, преструктуриране на пералното помещение в бъдещ център за обществена подкрепа. <br /> <br /> Преди 2&nbsp;години при постъпването на д-р Антонио Маринов като директор на социалното заведение децата&nbsp;са били&nbsp;23, сега са 30, при капацитет 50. Персоналът е от 28 специалисти, от тях 9 са медицински сестри, педагози, социален работник, рехабилитатори и др., съобщиха днес от Община Тетевен. <br /> <b><br /> Гергана Димитрова, БЛИЦ</b><br />