Софийската градска прокуратура привлече като обвиняем Румен Симеонов – бивш подуправител на БНБ и ръководител на управление “Банков надзор“ при БНБ, за престъпление по служба (престъпление по чл. 282, ал.2 от НК). Това съобщиха от пресцентъра на прокуратурата.
Той е бил избран с мандат шест години с решение от 22.03.2007 г. на 40-ото Народно събрание. Румен Симеонов е обвинен в това, че в периода 29.02.2010 г. &ndash; 15.06.2013 г. в София, в качеството си на длъжностно лице, заемащо отговорно служебно положение, не е изпълнил служебните си задължения, регламентирани в Закона за Българската народна банка, Закона за кредитните институции и Правилника за функциите и отговорностите на структурните звена и за компетентностите на ръководните длъжностни лица в БНБ.<br /> <br /> В качеството си на подуправител на БНБ и ръководител на управление &ldquo;Банков надзор&ldquo; при БНБ е имал задължения да организира, ръководи и отговаря за дейността на управление &bdquo;Банков надзор&ldquo; при БНБ, упражнявайки надзорни правомощия, включително да прилага самостоятелно и независимо предвидените в закона мерки за въздействие, както и да издава индивидуални административни актове по Закона за кредитните институции, наказателни постановления и заповеди, които не е изпълнил в инкриминирания период.<br /> <br /> В доклад на Надзорната инспекция на БНБ от 29 февруари 2010 г. са констатирани множество нарушения в дейността на &bdquo;Корпоративна търговска банка&ldquo; АД, създаващи опасност от застрашаване финансовите интереси на вложителите. <br /> <br /> Въпреки че е бил уведомен за това по надлежния ред, Симеонов не е приложил предвидените в закона надзорни мерки. <br /> <br /> Престъплението е извършено с цел да се набави облага за акционерите на &bdquo;Корпоративна търговска банка&ldquo; АД. <br /> <br /> Бездействието на обвиняемия Симеонов е предпоставка за настъпване на немаловажни вредни последици, изразяващи се в застрашаване на финансовите интереси на държавата.<br /> <br /> Спрямо Румен Симеонов е взета мярка за неотклонение &bdquo;Подписка&ldquo;.<br /> <br /> За същото престъпление към наказателна отговорност е привлечен и Цветан Гунев, избран за подуправител на БНБ и ръководител на управление &ldquo;Банков надзор&ldquo;, с решение от 12.06.2013 г. на 42- рото Народно събрание./БЛИЦ<br /> <br />