15 пъти се е увеличала работата на специалните звена, които работят по измамите с пари от еврофондове. Това съобщиха от прокуратурата в отчета за 2009 година.
Осем пъти повече са внесените обвинителни актове в сравнение с предходната година.<br /> <br /> За миналата година 28 дела вече са приключили с присъди. Най-често звената работят по програмите за плащания на единица площ. Най-честите престъпления тук са подаване на неверни сведения, свързани с получаването на повече пари. <br />