Комитетът за защита на ядрения физик Георги Котев съобщи, че прокуратурата във Враца е отказала да го даде под съд по сигнала на изпълнителния директор на АЕЦ “Козлодуй” Иван Генов.
Генов поиска Котев да бъде привлечен под отговорност за “серия от обществени изяви, при които е дал гласност на факти и обстоятелства за нарушения в АЕЦ “Козлодуй”, съобщава Kafene.
В сигнала на Генов е обърнато внимание, че Георги Котев е изпратил в радио “Дойче Веле” комплект от документи, с които обяснява и обосновава тезата си за нарушения в българската ядрена централа.
Прокуратурата е постановила, че не е налице престъпление за разгласяване на информация, представляваща фирмена тайна.
По втория сигнал в преписката - на Комитета за защита на ядрения физик Георги Котев, прокуратурата стига до извода, че не може да се говори за компрометиране на ядрената безопасност в резултат на използването на новия вид ядрено гориво.
За изясняване на повдигнатия въпрос относно реализацията на корупционна схема във връзка с подмяната на ядреното гориво, тя не е стигнала до изводи и възлага по-нататъшна проверка на Районна прокуратура – Козлодуй.
От Комитета за защита на ядрения физик Георги Котев обжалваха пред Апелативна прокуратура – София постановлението в частта на техния сигнал.
Те настояват за проверка на всички публикувани в Интернет доказателства от Г. Котев и снемане на допълнителни обяснения лично от него в Италия, в т.ч. и относно аномалиите и ядрената безопасност.
Петър Пенчев – член на обществения Комитет, съобщава за получените преди две седмици по Закона за достъп до обществена информация документи от Агенцията за ядрено регулиране /АЯР/, от които се вижда, че се касае наистина за подменено ядрено гориво още от май 2004.
Въпреки записаните препоръки от АЯР за документацията и обучение на персонала, никоя институция досега не оборва публичното обвинение от Котев, че не е имало промяна в основния документ “Техническа обосновка на безопасността” и това представлява непредвидим риск за работата на АЕЦ. /БЛИЦ