Окръжна прокуратура – Пловдив образува досъдебно производство за дейността на смесеното дружество „Пълдин туринвест“, в което съдружници са бизнесменът Георги Гергов и община Пловдив. Дружеството притежава 50.36 на сто от капитала на Международен панаир Пловдив АД.
&bdquo;Пълдин туринвест&ldquo; беше учредено през 2006 г. и първоначално капиталът бе 75% за община Пловдив и 25% за Гергов. След вдигане на капитала процентното съотношение стана 25 на сто за общината и 75 на сто за Гергов. Прокуратурата е преценила, че са налице достатъчно данни за възбуждане на наказателно преследване за престъпления против собствеността &ndash; по чл. 217 ал.2, по чл. 219 ал. 3, вр. ал.1 и по чл. 282 ал.1 от Наказателния кодекс.<br /> <br /> Досъдебното производство е образувано по разпореждане на Апелативна прокуратура. Разследването е възложено на следствения отдел на пловдивската окръжна прокуратура. Разследват се редица факти и обстоятелства в действията на представителите на Община Пловдив в управителните органи на &bdquo;Пълдин туринвест&ldquo; АД, в частност дали същите лица са действали съзнателно против законните интереси на общината. <br /> <br /> Предметът на разследване по делото обхваща и установяване на положените от общинските представители в дружеството грижи по възложената им работа, в смисъл дали са положени достатъчни грижи в тази работа по охрана на обществения интерес и ако тези грижи не са били достатъчни, последвало ли е разпиляване на имущество или други вреди за Община Пловдив. Действията на тези лица се разследват и от гледна точка на евентуално неизпълнение на служебните им задължения, визирани в наредби на Общинския съвет, сторено с цел да се причини вреда на Община Пловдив, от което биха могли да настъпят вредни последици.&nbsp;<br /> <br /> По досъдебното производство се изследва времевия период 2006&ndash;2009 г., като са указани разпити на общински съветници, обследване на търговските и икономическите отношения между Община Пловдив и другите участници в процесните правоотношения, установяване стойността на апортните вноски при промяна в капитала на дружеството и др.<br /> <br /> БЛИЦ припомня, че вчера стана ясно, че Гергов е платил на държавата 1 395 682 лева, а на общината &ndash; 375 000 лева дивидент за 2006 г. за участието им като акционери в Международен панаир Пловдив АД.<br /> <strong><br /> Димана Тодорова, БЛИЦ</strong><br />