Прокуратурата започва проверка в Държавната агенция за бежанците и в Дирекция "Миграция" на Министерството на вътрешните работи. Това съобщиха от пресцентъра на институцията.
Във връзка с обществената значимост на дейността по предоставяне на статут на бежанец на чужденци, Отдел &quot;Надзор за законност, защита на обществения интерес и правата на гражданите&quot; при Върховна административна прокуратура започна проверка в Държавната агенция за бежанците и в Дирекция &quot;Миграция&quot; на Министерство на вътрешните работи за прилагането на Закона за убежището и бежанците, Закона за чужденците в Република България и подзаконовите нормативни актове. <br /> <br /> Изискана е и информация от Административен съд - София-град и от Върховния административен съд относно производствата по обжалване решения на Държавната агенция за бежанците за предоставяне статут на бежанец или хуманитарен статут.<br /> &nbsp;