Променя се режима за наемане и за узаконяване на пребиваването в Държавата Израел на чуждестранни работници, заети с грижи за възрастни или болни хора, съобщиха от Министерството на външните работи.
Всички чуждестранни работници в Израел, които се грижат за възрастни или болни хора, както и техните работодатели, са длъжни в най-кратък срок, но не по-късно от 30 април 2009 г., да се регистрират в лицензирана агенция за наемане на чуждестранни работници. Актуален списък с лицензирани агенции за наемане на чуждестранни работници, които се грижат за възрастни/болни хора може да бъде намерен на интернет адрес www.moital.gov.il. След датата 30 април т.г. на нерегистрираните по новия надлежен ред - няма да бъде продължавана работната виза.
Онези чуждестранни работници, които се грижат за болни или възрастни хора, но към момента пребивават в Държавата Израел без необходимо валидно разрешение и/или работодател, имат възможност до 15 март 2009 г. да узаконят пребиваването си в Израел, при условие че отговарят на следните условия:
- Пристигнали са законно в Израел с разрешение за работа с болни или възрастни хора тип B1;
- Не са изминали 51 месеца от получаване на първото разрешение за работа;
- Към момента пребивават в Израел без валидно разрешение за работа и/или виза B2, която дава възможност за търсене на работодател.
Ако чуждестранните работници отговарят тези критерии, те трябва в срок до 15 март 2009 г. да посетят най-близкия офис на Министерството на вътрешните работи на Израел, без уговорен предварителен час, от неделя до четвъртък, от 08.00 ч. до 12.00 ч., за да узаконят пребиваването си. След 15 март 2009 г. незаконно пребиваващите чуждестранни работници без валидни разрешения за работа могат да бъдат задържани и депортирани от органите на Министерството на вътрешните работи на Израел, съобщават още от МВнР. /БЛИЦ