Oтделът за закрила на детето в Асеновград е допуснал пропуски в своята работа, с което не е създал предпоставки за гарантирането на правото на детето на закрила от насилие. Това е установено при проверка на Държавната агенция за закрила на детето по случая с отнемането на двете деца Павел и Николета от баща им Тодор Василев.
Семейната драма започна на 28 май. Майката - полякинята Барбара Василева, се опита да отведе децата си - 8-годишната Николета и 7-годишния Павел, от баща им. Родителите са разделени, но не са разведени. Нежеланието на децата да тръгнат с майка си заведе в квартала им полиция, съдия-изпълнител и представители на социалните служби. При насилственото отвеждане на децата се стигна до побой и в крайна сметка по-малкото дете избяга, но Ники беше отведена <br /> <br /> <br /> В работата по случаите на двете деца, за периода 15.05.09 г. - 25.05.2009 г. не е отчетена необходимостта от извършването на спешен преглед на плана за действие по отношение на децата, предвид възникналите нови обстоятелства, а именно изпълнението на съдебното решение, с което децата следва да бъдат предадени на майка им. Настъпили са нови обстоятелства, които са налагали извеждане на децата от обичайната им среда, в която са се отглеждали - срещата с майка им, преместването им в друга среда, загубата на контакт с близки, роднини и приятелски кръг. Това е налагало оказване на специализирана подкрепа и помощ на децата чрез планиране на целенасочени действия в тази насока, констатира проверката. <br /> <br /> <p class="\&quot;MsoNormal\&quot;">Независимо че в хода на социалната работа са налице данни за възпрепятстването на изпълнението на съдебното решение от страна на разширеното семейство, не са планирани дейности от страна на социалните работници за насочването на семейството към ползване на социални услуги, с оглед осигуряване на психологическа подкрепа на децата. Споделените от екипа на Отдел &quot;Закрила на&nbsp;детето&quot; (ОЗД) и директора на&nbsp;Дирекция &ldquo;Социално подпомагане&rdquo;(ДСП)&nbsp;&nbsp;притеснения и предположения, че бащата на децата няма да изпълни направлението за ползване на социални услуги, са несериозни и несъстоятелни и не отлагат ангажимента на ОЗД за издаване на такова направление, а тъкмо напротив. <br /> Във връзка с работата на ОЗД по случая на детето, което не е било предадено на 27.05.09 г. на майка му, комисията счита, че социалните работници не са изискали информация своевременно от Районно управление на МВР &ndash; гр.Асеновград, компететнтен орган за издирването на детето и установяването на местонахождението му, с цел предоставяне на мерки за закрила.<br /> Докладът с резултатите от извършената проверка и предложение за задължително предписание бяха предоставени на председателя на ДАЗД Ширин Местан.<br /> Следва да бъдат предприети адекватни и координирани действия между компетентните органи и институции &ndash; участници в изпълнителното производство за установяване на местонахождението на Павел, както и да се предприемат мерки за закрила на детето при последващи действия за предаването на майка му. /БЛИЦ<br /> &nbsp;</p>