Скитниците и просяците са намалели с 36.9 на сто и броят им достига 659 лица. Това показва Националната статистика. Намалява и броя на малолетните и непълнолетните употребявали наркотични вещества с 36.2% (314 лица), водените на отчет за проституция и хомосексуализъм с 23.9% (210 лица). За бягство от училище намалението е 21.0%, стигайки до 1 615 лица, за употреба на алкохол с 14.9% (401 лица) и за бягство от дома със 7.6% (1 896 лица).

През 2008 г. броят на малолетните и непълнолетните, водени на отчет в детска педагогическа стая (ДПС) за извършени престъпления, намалява с 13.4% спрямо 2007 г. и достига до 6 043 лица. Намаление се наблюдава и в броя на лицата, извършители на грабежи – с 34.2%, кражби – 15.5%, престъпления, свързани с наркотици – 12.5%. В същото време се отбелязва увеличение на броя на малолетните и непълнолетните извършили джебчийски кражби с 10.9%, който достига до 559 лица, хулиганство (вкл. футболно) с 9.4% и блудство – 2.4%. 
Статистиката сочи още, че безнадзорни са 218 малолетни и непълнолетни, което е с 29.0% повече спрямо 2007 г. Безнадзорните лица на възраст 8 - 13 години са 121. Те съставляват 55.5% от общия брой безнадзорни лица. Броят на малтретираните малолетни и непълнолетни се увеличава с 27.5%. Тези лица са малтретирани предимно извън семействата – от приятели и съученици – 374 лица, от други лица над 18 г. – 134, от родители, близки и роднини – 130, и от възпитатели и учители – 6 лица. 


Общият брой на лицата, заведени на отчет в ДПС за 2008 г. е 4 047, или с 6.5% по-малко в сравнение с 2007 г. Водените на отчет са 13 572, което е със 7.0% по-малко спрямо 2007 г. Непълнолетните лица съставляват 79.2% от общия брой на водените на отчет малолетни и непълнолетни, като спрямо 2007 г. се отбелязва намаление с 5.7%. Спрямо предходната година намалява и броят на водените на отчет малолетни лица с 11.7%. От водените на отчет в ДПС през 2008 г. в неблагоприятна среда са живели 10 058 малолетни и непълнолетни. Не учат и не работят 1 874 лица, докато през 2007 г. броят им е 2 041, или с 8.2% по-малко. Преминалите малолетни и непълнолетни през ДПС през 2008 г. за извършени противообществени прояви намаляват със 17.6% и достигат до 7 952 лица. /БЛИЦ