По повод на втория гей парад в столицата открито писмо до кмета изпратиха от евангелските и от католическата църква. Подобен род шествия дискредитират авторитета на семейството, като съюз между мъж и жена, пишат те и предупреждават Борисов, че позволявайки публичното парадиране и агресивно налагане на хомосексуална ориентация и начин на живот, излага бъдещето на България на сериозна опасност.
&quot;Примерът на Холандия и Скандинавските страни показва, че упадъкът на брака се ускорява драстично от успешната публична кампания на хомосексуалните активисти. По този начин еднополовата ориентация се налага за нормална и се цели промяна на обществените нагласи по отношение на семейството&quot;, е посочено в текста, подписан от пастор Румен Борджиев - зам. председател на УС на ОЕЦ в България, епископ Васил Еленков - пълномощник на Национален Алианс ОБЦ, пастор Калоян Курдоманов&nbsp;&nbsp;- пълномощник на Апостолска Реформирана Църква, и отец Благовест Вангелов - епахрийски свещеник на Епископската конференция на Католическата църква в България.<br /> <br /> По-нататък в&nbsp;писмото се казва: &quot;Редица изследвания сочат, че хомосексуализмът вреди на физическото и психическото здраве и скъсява продължителността на човешкия живот.<br /> <br /> Неопровержим факт е, че бракът е най-добрата среда за отглеждане и възпитание на децата. Дете, което расте извън брак има по-голяма вероятност да изпита проблеми в личностното си развитие, физическото и емоционалното здраве, уличищните резултати и качеството на бъдещите си взаимоотношения. Даването на право на хомосексуалистите да парадират с еднополовите си отношения като едно от различните видове взаимоотношения води до унищожаване на брака, а от там на семейната среда и бъдещето на децата.<br /> <br /> Признавайки правото на всеки свободно да определи своята сексуална ориентация, не означава, че трябва да утвърждаваме хомосексуализма и да поощряваме разрастването му чрез подобни обществени събития и прояви. Напротив, като християни ние изразяваме своята загриженост и ангажираност по проблема и готовност да помогнем с каквото можем за възстановяването на тези хора.<br /> <br /> Нашето желание е българското общество и най-вече нашите деца да живеят в страна, където моралните християнски ценности и тяхното обществено утвърждаване ще са основа за изграждане на здрави и щастливи семейства.<br /> <br /> С това писмо ние изразяваме своето несъгласие с провеждане на подобен род мероприятия и се надяваме Вие и Столичния общински съвет да проявите мъдрост и загриженост за бъдещето поколение на страната ни и да не допуснете тяхното провеждане.<br /> <br /> Убедени сме, че България може и следва да бъде стожер на християнските морални ценности в Европа, редом със страни като Полша, Румъния и Латвия&quot;. /БЛИЦ<br /> <br />