Протестиращите пред парламента набедиха случаен гражданин за ченге, само защото си позволи да снима един от ораторите с мобилен телефон. Той бе веднага наобиколен от масите, като бе обвинен по микрофона, че е цивилно ченге, което има за цел да запечата на снимка организаторите на протеста.
Невинният гражданин беше принуден да си покаже личната карта, като тълпите около него скандираха той да не бъде пускан и бяха готови за лична саморазправа. Изплашеният човек си показа личния документ, след което беше ескортиран от част от организаторите на протеста, за да не бъде нападнат от другите протестиращи.
Милан Николов, БЛИЦ