Държавата да гарантира, че не се ощетяват интересите на потрeбителите, настоя Асоциация "Активни потребители"
<em>Трите мобилни оператора в България доброволно да се откажат от автоматично подновяване на срочните договори с потребителите, да отчитат коректно разговорите на секунда, включително през първата минута, и да преустановят нелоялното привличане на нови абонати, настоява Асоциация &laquo;Активни потребители&raquo;.<br /> <br /> </em>Исканията бяха обявени днес &ndash; 20 февруари, на протест срещу произвола на мобилните оператори пред Народния театър &ndash; София. <br /> <br /> Друго искане е Комисията за регулиране на съобщенията да създаде постоянен консултативен орган по въпросите на телекомуникационните услуги, съгласно правомощията й по чл. 39 Закона за електронните съобщения (ЗЕС), с участието на представители на потребителите и бизнеса. От регулатора се очаква ефективно да работи и контролира качеството на предлаганите от операторите услуги, както и да дава на обществото информация за: <br /> <em><br /> - Времето за отговор при справочни услуги;<br /> - Жалби във връзка с точността на сметките;<br /> - Дял на неуспешните повиквания;<br /> - Териториален обхват (покритие на мрежата) при предоставяне на специфични услуги като достъп до 3G интернет. </em><br /> <br /> КРС трябва също и да извършва мониторинг на методите и практиките на тарифиране, да разглежда и решава жалби на крайни потребители съгласно правомощията си, да извършва задълбочен анализ на жалбите на крайните потребители, съгласно изискванията на чл. 242 ЗЕС в рамките на годишния доклад за дейността. <br /> <br /> Правителството и Народното събрание да инициират и приемат законодателни изменения с цел регулиране на ощетяващите клиентите практики, настояха още протестиращите. /БЛИЦ <br />