Изоставеният бункер се намира в непосредствена близост до хотела на бизнесмена Георги Гергов „Санкт Петербург“ в Пловдив.
В близкото минало съоръжението се е използвало от Гражданска защита, обясни районният кмет Ина Филипова. В администрацията на района е получен сигнал от граждани, които искат да се предприемат черки за обезопасяването на бункера. Филипова от своя страна е изпратила предложение до голяма община. <br /> <br /> В докладната записка районният кмет предлага три варианта. Първият е мястото да се обезопаси с решетки, за което ще са необходими около 150 000 лева. Вторият е засипване с пръст и частично обезопасяване с решетки, което ще струва около 90 000 лв. Третият начин е мястото да бъде отдадено под наем на някой желаещ. <br /> <br /> В Пловдив има няколко противоатомни убежища. Повечето от тях са превърнати в заведения, а само едно продължава да се стопанисва от Гражданска защита и в него се правят демонстрации пред ученици.<br /> <br /> <b>Димана Тодорова, БЛИЦ</b><br />