2/3 от българите под 30 години живеят с родителите си. Това сочат последните данни на „Евростат”. 

Статистиката отчита значителна разлика в жилищните условия сред младите хора в Европейския съюз. Младежите в Централна и Източна Европа в най-голям процент живеят в пренаселен дом.

Средният показател за Европейския съюз е 27%. За сравнение 62 на сто от българите от 15 до 29 години обитават пренаселено жилище, пред нас е единствено Румъния. Малта е на другия полюс – 4% от младежите в живеят в същите условия.

2/3 от младите българи обитават общ дом с родителите си – у нас разликата между жените и мъжете е най-чувствителна – около 60 на сто от представителите на нежния пол и 80 на сто от представителите на силния пол живеят под един покрив с майка и баща.

Обитателите на апартамент в софийския квартал „Кремиковци” се шегуват, че живеят в къщата на зетовете си. Под един покрив са 4 поколения – често се събират 12 души. 

Къщата построили родителите на сестрите Сава и Таня преди повече от половин век. Когато момичетата пораснали и се задомили, не искали да се отделят една от друга и довели тук и мъжете си.

Въпреки, че младите си имат собствени жилища, те предпочитат да живеят с родителите си. Подобна е и тенденцията в Европа. Специалистите я обясняват със стандарта на живот, но и с нагласата. И предупреждават, че най-здравословно за развитието на личността е отделянето от родителите в периода на пълнолетието.

„Една от големите задачи на юношеството е детето да намери отговор на въпроса как се става възрастен и да се отдели от авторитета на родителите, да може да поеме отговорност за собствения си живот”, коментира Весела Банова, Сдружение „Дете и пространство”.