Не са констатирани отклонения в състава на произвежданите у нас маргарини, както и на повечето вносни продукти от този вид, съобщиха от здравното министерство. Със заповед на министъра на здравеопазването Евгений Желев 28-те регионални инспекции за опазване на околната среда в страната са извършили през периода 20.02.–10.03.2009 г. национална проверка на обектите за производство на маргарини и на маргарините, които се предлагат на потребителите в търговската мрежа.
Към момента на проверката през месец март 2009 г. функционират само две производствени предприятия в Ямбол - Фирма “Унибел” АД, която произвежда маргарините „Томи”; трапезен „Белла”; течен маргарин „Хотелска марка Белла – професионални продукти”; продукт за мазане 25 % „Флора с фибри”; маргарин професионален; течен маргарин „Белла”; маргарин с намалено съдържание на мазнини „Белла класик” и други. За обекта има въведена и се прилага и поддържа система за управление на безопасността на храните. За всяка вложена суровина има сертификати. Опаковките са пластмасови кофички, разрешени за контакт с храните, съгласно изискванията на Наредба № 2 на МЗ от 2008 г. за материали и предмети от пластмаси, предназначени за контакт с храни.
- Фирма „Петтас България”АД произвежда маргарин за производствени цели. Използват се готови миксове доставени от Гърция. За всички суровини са представени сертификати, удостоверяващи качеството и безопасността на храните.
На двете фирми производителки на маргарините са издадени предписания от РИОКОЗ - в етикета на продуктите да се добави наличието на хидрогенирана (втвърдена) мазнина, съгласно изискванията на Наредбата за етикетиране и представяне на храните.
За периода 2006-2008 г. в обектите за производство на маргарини са извършени общо 22 проверки. Взети са 84 проби, които са изследвани по следните показатели: органолертика, влага, киселинност, масленост, перокисно число, готварска сол, коли форми, салмонела, коагулазоположителен стафилококи, плесени. При извършените анализи не са констатирани отклонения.
За маргарини внос от трети страни или с произход от други европейски страни са проверени над 1250 обекта за търговия на едро с храни, хипермаркети, супермаркети, ситничарски работилници, обекти за производство на сладкарски изделия, обекти за търговия с храни и др. Проверката показа, че в търговската мрежа са разпространени следните марки маргарини, внос от трети страни:
- “Zviezda Omegol”, “Balansio”, “Margo light”, “Margo nova”, “Margo slain”, “Margo jogort” – внос от Хърватия, вносител “Българска импортна компания” гр.София;
- “Dobro jutro” – внос от Сърбия, вносител “Българска импортна компания” гр.София;
- “Bizim” и “Terem” – внос от Турция;
Продукти с произход от други европейски страни:
- “Becel” – страна на произход Полша, дистрибутор “Юниливър България” ЕООД;
- “Калиакра класика”, “Калиакра сандвич”, “Калиакра мултивита”, “Калиакра фибри”, “Rama класик” – страна на произход Румъния, дистрибутор “Юниливър България” ЕООД;
- “Сарина” - страна на произход Германия;
- “Дели Реформ” - страна на произход Германия, дистрибутор „Продекс комерс” ЕООД;

Всички продукти са придружени с документи, удостоверяващи качеството и безопасността на храните - сертификати за качество, декларации за съответствие, спецификации и др.
Относно информацията, отбелязана върху опаковката на маргарините, съставките са обявени в низходящ ред, съобразно тяхното количество. Обявено е наименованието на съответната категория хидрогенирани мазнини (растителни и/или животински). Не е посочено наименованието на използваната втвърдена мазнина. Съгласно действащото национално законодателство не е задължително на етикета да се отбелязва произхода на мазнината.
Върху етикетите на проверените храни е обявено и съдържанието на вложените добавки в храни: емулгатори, оцветители, окислители, витамини регулатори на киселинността, антиоксиданти и консерванти.
Посочени са условия и срокове на съхранение от 2-10 градуса. В хода на проверката е констатирано, че продуктите се съхраняват при температурата указана на опаковките.
В хода на проверката, в обект - супермаркет на „ЦБА ТЪРГОВИЯ” ЕООД, в гр. Русе, са установени налични количества маргарини “CBA – Light” и “LARA Light”, опаковки по 500 г., страна на произход Унгария, които не отговарят на Наредбата за изискванията за етикетирането и представянето на храните, чл.6, ал.1 – не са представени необходимите данни на български език. Издадено е предписание за спиране реализацията на цитираните опаковки маргарин до отстраняване на несъответствията и преетикетиране на продукта. На управителя на фирмата е съставен акт за установено административно нарушение. /БЛИЦ