Със заповед на областния управител в Ямбол Николай Пенев е назначена комисия за проверка на потенциално опасните водни обекти на територията на областта, съобщи кореспондентът на БЛИЦ. Обследването на техническото и експлоатационно състояние на язовирите ще се извърши през октомври от представители на ”Гражданска защита” в Ямбол, на басейновата дирекция в Пловдив и на "Хидромелиорации” и „Напоителни системи”.
На проверка подлежат общинските и държавни язовири, както и отдадените на концесия. На територията на областта има 38 язовира, които ще бъдат обследвани в периода 6 – 17 октомври, съгласно предварително обявен график.
Проверките на потенциално опасните водни обекти в областта се извършват регулярно два пъти в годината и са на база Указания на министъра на държавната политика при бедствия и аварии, Закона за водите и Закона за защита при бедствия.

Съгласно новите нормативни уредби при констатиране на нарушения и при неизпълнение на предписанията от извършената проверка през месец април 2008г. комисията ще състави актове за нарушения.
Марина Шиварова, БЛИЦ