Представители на Инспектората към Висшия съдебен съвет в момента извършват проверка на делата в Плевенския съдебен окръг, предаде кореспондентът на БЛИЦ в града.
Това е регулярна проверка, която се провежда в целия Апелативен район. Проверява се организацията по движението на делата в съда през 2007 г. , като става въпрос за всички видове дела. “Проверката не е по същество - как се решават делата и какъв е изходът на делото, а експертите се интересуват от движението на делото - какви са действията на съдията, дали е забавяно, какво е насрочването, колко време е разглеждано, какви са причините за отлаганията, написани ли са съдебните актове в законните срокове”, каза пресаташето на Окръжен съд Силвия Кръстева. Трима експерти са проверявали гражданските и търговските дела - там проверката е приключила, а в момента проверяват наказателните дела. Експертите проверяват и Районните съдилища, като в Районен съд - Плевен проверката е започнала по-късно. Дали има нередности ще се разбере най-рано след един месец.
Георги Стоянов, БЛИЦ