Започва масова проверка на тунелите в цялата страна. Причината е, че в последно време зачестиха пътнотранспортните произшествия в тунели по пътищата, както на територията на България, така и в страните-членки на ЕС. Пътните инциденти от такова естество са с висока степен на обществена опасност.
Вниманието ще бъде насочено към спазване на изискванията за сигнализиране на тунелите с пътни знаци и маркировка, като в тази насока са дадени конкретни указания. Проверката ще обхване и пътните контролни центрове, системите за управление &ndash; видеонаблюдение и автоматично откриване на ПТП или пожар, съоръженията за затваряне на движението при необходимост непосредствено преди тунелите и във вътрешността им, както и изправността на радио-комуникационните системи.<br /> <br /> Ще се проверява дали осветлението осигурява достатъчна видимост, както и аварийното електозахранване, осветлението за евакуация, вентилацията, наличието на аварийни станции с телефон и пожарогасители и др. Проверката ще обхване и крайпътни обекти и рекламни съоръжения предвид забраната за изграждането им на 1300 метра преди входовете на тунелите.<br /> <br />