Заради лесният начин да бъдат шпионирани гражданите, Столична община трябва да предостави на Комисията за защита на личните данни (КЗЛД) информация за действието на онлайн системата си, в която хората ще проверяват какви данъци дължат.
Това трябва да стане в двудневен срок, решиха членовете на КЗЛД на свое изнесено заседание в Плевен, съобщи &quot;Стандарт&quot;. Общината трябва да има план за организационни и технически мерки за защита на информацията.<br /> <br /> Търси се по-сигурен код от ЕГН-то. Проблемът назря, след като стана ясно, че в сайта на Столичната община всеки може да се докопа до чужди данни, достатъчно е да успее да намери ЕГН-то му.<br /> <br /> Предоставената от общината информация ще бъде разгледана на друго заседание на комисията на 7 март.<br /> <br /> Въпросът с достъпа до личните данни на гражданите ще стане актуален и за други градове, заяви председателката на КЗЛД Венета Шопова в Плевен. Тя самата веднага направила справка по нейното ЕГН. Излезли и верни, и неверни данни.<br /> <br /> &bdquo;Действително всичко, което съдържа тази наглед елементарна справка, са лични данни. В своята съвкупност те могат да покажат икономическата идентичност на лицето &ndash; имотното, а и финансовото му състояние, като се види дали си плаща задълженията. Ние сме имали и други подобни казуси. Като например със сайта на образователното министерство, чрез който се влиза в свидетелствата за средно образование в техния цялостен вид&rdquo;, посочи Шопова.<br /> <br /> &quot;Достъпът трябва да бъде чрез ЕГН плюс някакъв друг идентификационен знак, който да се знае единствено от самото лице при влизане в данните му от системата, смята шефката на комисията.<br /> <br /> КЗЛД има компетентност да издава предписания, които задължително се изпълняват в определени срокове. Казусът със Столичната община и с достъпа до лични данни на базата на идентификация с ЕГН е сериозен, признаха експерти в Плевен.<br /> <br /> <br />