Пловдивският районен съд отложи първото дело за злоупотреби със средства по програма САПАРД. Причината е неявяване на подсъдимия Абдусалам Исламов, чиито адвокати представиха болничен лист.
Документът обаче не съдържа изрично уточнение, че болният не може да се явява поради болестта си, което е задължително. Затова съдът отне паричната гаранция в размер на 5000 лева в полза на държавата и насрочи за 9 януари 2009 г. следващото заседание.

Срещу Абдусалам Исламов е повдигнато обвинение за документна измама. През периода от януари 2006 г. до юли 2007 г. в Пловдив, като пълномощник на еднолична фирма „Дени – Денислав Димитров – Илиас Исламов“ той е съставил фалшиви фактури и стокови разписки, които е представил пред Регионална разплащателна агенция в Пловдив, отдел „Европейско финансиране“ към агенция САПАРД, за да докаже продажба на млечни продукти в изпълнение на договор с Държавен фонд „Земеделие“. Жененият за българка Абдусалам Исламов изградил млекопреработвателно предприятие в първомайското село Брягово, като за това усвоил 400 хиляди лева по САПАРД. Мандрата обаче не е заработила въпреки условието в договора с фонд „Земеделие“ обектът да функционира по предназначение в продължение на пет години.

Междувременно от коалиция „За да остане природа в България“ съобщиха, че изпращат нови сигнали за измами с пари по програма САПАРД и други документни престъпления до европейската служба за борба с измамите ОЛАФ и до Държавната агенция „Национална сигурност“. Данните са за разпоредителни сделки и устройствено планиране в Родопите при изграждане на ски комплекса „Спортно туристически център Перелик“. Коалицията, в която влизат 30 природозащитни неправителствени организации, предоставя на контролните органи доказателства за крупно документно престъпление, извършено от община Смолян при промяна на предназначението на стотици декари гори и земи. В разрез с нормативната уредба, 350 декара гори на Държавно лесничейство Мугла са заменени с частни на офшорната фирма „СТЦ Перелик“, твърдят еколозите. Според тях престъплението е осъществено със съдействието на бившия земеделски министър Нихат Кабил. Цитирано е и противоречащо на закона решение на Общинския съвет в Смолян за разширяване обхвата на „Спортно туристически център Перелик“ с повече от 100 хиляди декара, попадащи в защитени зони „Западни Родопи“. Компетентните институции РИОСВ – Смолян и МОСВ не са предприели никакви стъпки за спиране изграждането на новия мега туристически обект „Перелик“, категорични са природозащитниците. Еколозите подчертават, че има близка връзка между собственика на СТЦ – Перелик Кирил Асенов и заместник-министъра на околната среда и водите Любка Качакова.

Коалицията ще предостави на ОЛАФ и ДАНС данни и за измами по САПАРД, свързани с името на Магдалена Заимова от Областния държавен фонд по земеделие в Смолян, член на ДПС и общински съветник от листата на движението. Миналата година Заимова е получила близо половин милион лева по САПАРД за животновъдна ферма, но с тези пари е ремонтирала къщата си. Природозащитниците настояват незабавно виновните лица да бъдат подведени под наказателна отговорност, да бъдат издадени прокурорски постановления за спиране на строителството и да се запорират сметките на на СТЦ – Перелик до произнасянето на съдебните власти. /Димана Тодорова, БЛИЦ