Националната агенция „Пътна инфраструктура” дължи близо 113 млн. лв. към над 100 фирми за извършени дейности през 2008г., съобщи изпълнителният директор Янко Янков на среща в централата на КНСБ по повод на протеста в Шумен на близо 900 работници от „Автомагистрали-Черно море” АД-Шумен заради неизплатени работни заплати.
В спешните преговори са участвали президентът на КНСБ Желязко Христов, изпълнителният директор на агенция „Пътна инфраструктура” (НА”ПИ”) Янко Янков, изпълнителният директор на агенция „Главна инспекция по труда” (ИА „ГИТ”) Гълъб Донев, началникът на „Търговски отдел и договаряне по оперативните програми за регионално развитие” в Министерство на регионалното развитие и благоустройството Веселка Иванова, областният управител на Шумен Тодор Тодоров, народният представител от Шуменски многомандатен избирателен район от квотата на БСП Димитър Дъбов, изпълнителният директор на „Автомагистрали-Черно море” – Шумен Димо Димов , председателят на РС на КНСБ-Шумен Анета Денева, председателят на СО на КНСБ в предприятието Господин Янков, експерти на централата на КНСБ.
Димитър Дъбов и областният управител Тодор Тодоров са поискали осигуряването на целеви средства през НА”ПИ”, с които да бъдат изплатени дължимите трудови възнаграждения.
Изпълнителният директор на „Автомагистрали Черно-море” АД – Шумен е информирал, че досега предприятието е изпълнило успешно близо 17 проекта, финансирани от присъединителните програми на Европейския съюз.
Според Янко Янков изплащането на дължимите към „Автомагистрали-Черно море” АД – Шумен средства не могат да бъдат изплатени с решение на агенцията, тъй като все още е в сила категоричната препоръка на ЕК за замразяване на финансовите ресурси по проекти на НА „ПИ”. Янков също призова за политическо решение на конфликта и осигуряване на целеви средства за дължимите суми към работниците.
Представителят на МРРБ Веселка Иванова обяснила, че проектът за ремонтните дейности, осъществени от „Атомагистрали-Черно море” АД – Шумен е бил спрян близо 7 месеца след подписването на договора за изпълнение. След писмо от ЕК с изрични предписания за въздържане от подписване на договори с Фонд „Републиканска Пътна инфраструктура” на 30 януари 2009 г. правоприемникът на Фонда - НАПИ оттегля рамковата програма с 27-те проекта като депозира нова рамкова програма с 15 проекта, в които не е включен проектът, изпълняван от „Автомагистрали-Черно море” - Шумен.
Сигнал за неизплатените възнаграждения на работниците е постъпил в ИА „Главна инспекция по труда” на 6 март, 2009 г.  ГИТ е направил предписания към работодателя за изплащане на дълговете към колектива на предприятието като крайните срокове за изпълнение на препоръките са 20 април и 7 май 2009 г. ГИТ обаче се въздържа от тежки санкции към работодателя, тъй като е установено тежкото финансово състояние, в което се намира фирмата в момента и невъзможността на Димо Димов да се разплати с работниците, посочил Гълъб Донев.
Президентът на КНСБ е заявил, че ще съдейства за намирането на политическо решение, включително в разговори с министър-председателя Сергей Станишев и министъра на финансите Пламен Орешарски. Но според него е невъзможно на този етап работниците да преустановят протестните си действия, тъй като съдбата им е заложена на карта и социалното напрежение нараства естествено с всеки изминал ден, в който те не могат да покрият дори минималните разходи за издръжка на своите семейства. /БЛИЦ