Всеки ден у нас едно дете прави опит за самоубийство, а двама възрастни успяват
Правителството от години не приема Националната програма за превенция на самоубийствата и не финансира Националната програма за психично здраве - в противоречие с поетите ангажименти пред ЕС и собствените си декларирани приоритети, заявиха специалисти от Националния център&nbsp;по опазване&nbsp;на общественото здраве. В резултат България е страната с най-висок дял на&nbsp;успешните опити за самоубийство в Европа, посочи д-р Михаил Околийски, ръководител на направление &quot;Психично здраве&quot; в центъра.<br /> <br /> Съотношението успешен опит към брой опити у нас е 1 към 2&nbsp; - всеки втори успява<br /> <br /> За сравнение,&nbsp;същото съотношение средно за ЕС е&nbsp;1 към 10.&nbsp;През последните две години всеки ден средно едно дете прави опит за самоубийство, а двама възрастни слагат край на живота си. Между 800 и 900 са годишно опитите с фатален изход. Най-възрастният човек, извършил суицидно действие през 2010, е бил на 97 г., а най-младият - едва на 8 години. Данните са от подадената информация от регионалните центрове по здравеопазване.<br /> <br /> Няма здраве без духовно здраве, каза д-р Христо Хинков, ръководител на секцията &quot;Психично здраве в общността&quot;. Нивото на стрес и депресия, увеличаващите се самоубийства са симптоми, че обществото ни боледува. Никой не е застрахован от развитие на психично заболяване. &nbsp;Но държавата ориентира своята политика към лечебната дейност, където има пари, фармацевтични компании. <br /> <br /> На фона на липсата на финансиране и задълбочаващите се проблеми в сферата на психичното здраве в България, Министерството на здравеопазването планира съкращаване на направлението &quot;Психично здраве&quot;, за преструктуриране, което го отмества далече встрани от същинската дейност. Това за нас е поредната илюстрация на отказа психичното здраве да бъде приоритет на държавата, както е записано в момента, заявиха експертите.