В Данъчната администрация в Бургас знаят кой е източника на данните срещу регионалния директор на НАП Румяна Дулева. Това е собственик на известна фирма, на която предстои да бъде връчен ревизионен акт за 500 000 лева, съобщи БНР.
Със сигурност заради неизплатените данъчни задължения ще бъдат запорирани сметките на фирмата, а това ще доведе до нейния фалит. За съжаление заради нормативни изисквания за спазване на данъчно-осигурителната тайна на този етап името на собственика на фирмата и на конкретните му задължения и нарушения не могат да бъдат оповестени, но засегнатата страна категорично е заявила готовността си да се бори с всички сили и средства срещу приключването на тази ревизионна проверка. Сигналът до депутата Яне Янев е изпратен от собственика на тази фирма и в данъчната дирекция в Бургас разполагат с това писмо.

Относно обвиненията за конфликт на интереси, свързани с работата на Румяна Дулева като регионален директор на НАП-Бургас и фирмата за търговска дейност на съпруга й Иван Дулев, представената днес данъчна информация е взета от публичния регистър на Агенцията по вписвания. Там са отразени сделките по покупко-продажбата на четири-пет имота през последните пет-шест години. Нито един от тях не е терен или хотел по Южното Черноморие. През последните две години данъчната администрация в Бургас е проверявана от Инспекторатите на НАП, Министерски съвет и Министерството на финансите. При тези проверки не са открити нарушения.

Ето какво заявява пред БНР самата Дулева:
"Няма да позволя на който и да е, било той и депутат, да хвърля сянка на съмнение върху почтеността и достойнството на моето семейство, а също и в личен план. Аз съм един от проверяваните хора в НАП, не само от НАП, а и от различни инстанции и служби. Работата на приходната администрация, особено по разкриване на неплатени данъци и осигуровки, поражда сериозно недоволство сред много кръгове и среди, и имаме сериозни разкрития в тази област. Бих искала хората да се замислят над това".
На въпрос защо ви свързват с покупката на имоти по южното Черноморие, Дулева заявява: "Аз не мога да отговоря на този въпрос защо ме свързват, аз съм директор на НАП Бургас, така че не купувам и не продавам имоти. Всичките ми налични имущества са декларирани в Централно управление на НАП, откакто е създаден нямам никакви притеснения, както е доказан и произхода на средствата ми". /БЛИЦ