Необслужваните кредити вероятно ще спрат да се увеличават през тази година и това ще стимулира банките да отпускат повече заеми. Това сочи проучване на Министерството на финансите (МФ) за оценките и очакванията на финансовия сектор в България.
Данни на БНБ показват, че към края на януари делът на лошите и преструктурирани кредити е 22,35% от всички отпуснати заеми без овърдрафтите. Това означава, че проблемните заеми са за 9,21 млрд. лева, или на месечна база има увеличение от 124 млн. лева.<br /> <br /> През първото тримесечие няма да има съществена промяна на лихвите по кредитите, става ясно още от проучването на МФ. 90 на сто от банките са прогнозирали, че през този период заемите няма да поскъпват, съобщава в. &quot;Монитор&quot;.<br /> <br /> Доходността по депозитите пък ще продължи да намалява, посочват финансовите посредници. Така лихвите по влоговете плавно ще се понижават през периода от януари до март. Въпреки това не се очаква спад в спестяванията на домакинствата.<br />