Открита покана до партиите и коалициите изпратиха от "Менса - България". В нея те им предлагат да подложат всички кандидати за депутати на тест за интелигентност.
Ето какво се казва в поканата: <br /> <br /> <br /> До партиите и коалициите, имащи намерение да издигнат кандидати за Народни представители на предстоящите избори за Народно събрание на 5 Октомври 2014 г.<br /> <br /> Уважаеми дами и господа,<br /> <br /> В последната година у нас има активен обществен дебат относно възможността за провеждане на (частични) мажоритарни избори, в които да се отчитат и личните качества на кандидатите за Народни представители. В тази връзка, интелигентността е един международно признат измерител на способностите на хората. Ето защо, отправяме покана към всички потенциални кандидати за народни представители, които ще включите във вашите листи за участие в изборите за Народно събрание на 5 Октомври 2014 г., да се подложат на тест за интелигентност. Считаме, че наред с по-прозрачното представяне на самите кандидати, тестът ще помогне и на вас, при взимането на решение кои именно кандидати да предпочетете за вашите листи.<br /> <br /> Надяваме се, че кандидатите, които направят теста, ще оповестят своите резултати публично. &bdquo;Менса &ndash; България&rdquo; в този случай се ангажира да проведе теста без такса (или да възстанови таксата, ако такава вече е платена) и да потвърди резултатите на участниците след тяхното оповестяване. Тъй като индивидуалните резултати на всеки от тестваните са лични и следователно конфиденциални, то &bdquo;Менса &ndash; България&rdquo; не би могла да ги оповести без изрично декларираното съгласие на участниците за тяхното публично обявяване.<br /> <br /> Тестът за интелигентност е по стандарт, одобрен от &bdquo;Менса Интернешънъл&rdquo;, и се използва в цял свят. Продължителността на теста е 30 минути, а резултатите излизат в рамките на 30-60 минути по-късно.<br /> <br /> &bdquo;Менса &ndash; България&rdquo; е основана през 1991 г., а от 1998 г. е пълноправен член на &bdquo;Менса Интернешънъл&rdquo;, най-старата и най-масова световна организация на хора с висок коефициент на интелигентност.<br /> <br /> С уважение:<br /> Христо Радков,<br /> Председател на Управителния съвет<br /> &bdquo;Менса&ndash; България&rdquo;<br />