Всички януарски сметки за парно с ръст над 17% спрямо декември 2011 г. да бъдат проверени, поиска "Топлофикация София" от топлинните счетоводители. По този начин ще бъде потърсено обяснение защо увеличението в тези случаи и в отделни сгради е над средното за абонатите на компанията, съобщиха от там.
На база Общите условия към договорите между &quot;Топлофикация София&quot; и търговците за извършване на услугата дялово разпределение на топлинната енергия между потребителите в сграда-етажна собственост компанията очаква анализите да бъдат представени до края на февруари. Столичната Топлофикация, която от 2011 г. също работи активно като топлинен счетоводител, вече е започнала проверката за обслужваните от нея 155 сгради, посочва &quot;Дневник&quot;. <br /> <br /> От дружеството припомнят, че според данните на Изчислителния център на компанията количеството потребена енергия, отчетено по общите топломери в сградите-етажна собственост през януари, е със 17% над това за декември 2011 година. Независимо от по-студеното време обаче 65% от клиентите имат януарски сметки до 150 лв., твърдят от топлофикационното дружество.<br /> <br /> &quot;Въпреки че &quot;Топлофикация София&quot; не отговаря пряко за разпределението на индивидуалните сметки в сградите, ние не можем да стоим безучастни, когато при някои от абонатите ни има ръст на сметките, надвишаващ средният от 17%. Затова в интерес на клиентите използваме правото си да поискаме от топлинните счетоводители този допълнителен анализ&quot;, коментира Стоян Цветанов, изпълнителен директор, цитиран в съобщението.<br /> <br /> Според експерти на компанията в случаите със значително по-високите от очакваното сметки става дума основно или за кражба на топлинна енергия в сградите, или за некоректни промени на прогнозния дял, на базата на който се формират индивидуалните сметки на потребителите.<br /> <br /> Често срещана практика била потребители да заявяват пред топлинните счетоводители, че няма да ползват отопление, за да не натоварват месечния си бюджет, а всъщност консумират нормално. Така при месечните сметки тяхната консумация се разпределя и заплаща от съседите им. Впоследствие, при годишното изравняване на сметките, &quot;отказалите се&quot; имат да доплащат значителни суми по изравнителната си сметка и тогава имат възражения, че са принудени да отделят големи средства в средата на летния сезон. <br /> <br /> От дружеството припомнят, че намаляването на прогнозния дял на абонатите може да стане само, ако молбата на абоната е подписана от домоуправителя и поне още един съсед. Какъв е делът на отделните жилища от общото потребление на сградата пък всеки може да види от справката, която пристига ежемесечно при домоуправителя. <br /> <br /> Въпреки че не сме нормативно задължени, всеки месец изпращаме до близо 14 000 домоуправители в София информацията, която постъпва при нас от топлинните счетоводители, за разпределението на отчетената от общия топломер енергия по апартаменти. Така гарантираме пълна прозрачност и хората могат да видят кой каква тежест поема в рамките на отоплителния сезон и дали има притеснителни случаи в техния блок, подчертава Цветанов.<br /> <br /> Той посочва, че член на Асоциацията на топлофикационните дружества, &quot;Топлофикация София&quot; е един от инициаторите на предложения за промяна на Закона за енергетиката, с които да се криминализирана кражбата на парно. <br />