Служител от “Атомененергоремонт” ЕАД в Козлодуй, собственост на бизнесмена Христо Ковачки се задължава, в случай че трудовият му договор се прекрати по негово искане и или по негова вина при наказание “Дисциплинарно уволнение” преди изтичане на 5-годишния срок, да заплати на дружеството обезщетение в размер на 5000 лева.
Този&nbsp;сигнал&nbsp;работникът е подал&nbsp;в парламентарната комисия за борба с корупцията и конфликт на интереси срещу работодателя си. Изпълнителен директор на предприятието е Николай Петков.<br /> <br /> Сигналът на Т. Т. е заведен в деловодството от депутата от ГЕРБ Николай Коцев, член на комисията &ldquo;Антимафия&rdquo;, който го е получил в приемната си във Враца.<br /> <br /> Оплакването на служителя е във връзка с допълнително споразумение към договора за потвърждаване на професионалната квалификация, което той и негови колеги са били задължени да подпишат в началото на тази година. <br /> <br /> Според споразумението служителят се задължава да продължи да работи в дружеството на длъжност, съответстваща на придобитата квалификация, за срок от 5 години. <br /> <br /> Служителят се задължава, в случай че трудовият му договор се прекрати по негово искане и/или по негова вина при наказание &ldquo;Дисциплинарно уволнение&rdquo; преди изтичане на 5-годишния срок, да заплати на дружеството обезщетение в размер на 5000 лева.<br /> <p>Още следващата седмица сигналът на Т. Т. , с копие от който &ldquo;Труд&rdquo; разполага, ще бъде разгледан на закрито заседание в комисията &ldquo;Антимафия&rdquo;, а жалбоподателят изслушан, увери шефът й Валентин Николов от &quot;Атака&quot;./БЛИЦ<br /> <br /> &nbsp;</p>