Четирите национално представителни работодателски организации отново започват общите си действия за реформи в енергетиката. Предстои те да оповестят какви съвместни мерки ще предприемат за отстояване на позициите си. Стана ясно, че не са изключени нови протести, съобщава „Епицентър“.
Неизпълнението от страна на институциите на поетите през лятото и есента на миналата година ангажименти за реформи в енергетиката е била основната тема на проведената късно снощи работна среща на ръководствата на Българската стопанска камара, Конфедерация на работодателите и индустриалците в България, Асоциацията на индустриалния капитал в България и Българската търговско-промишлена палата.<br /> <br /> По време на срещата снощи е било констатирано, че въпреки поетите ангажименти и обещания до момента институциите не са предоставили на бизнеса правителствен проект за пътна карта за реформи в енергетиката, нито пък пълен анализ на изграждането и дейността на ВЕИ. /БЛИЦ<br /> &nbsp;