Тонове ядрени отпадъци легално се трупат край столицата
<em>Светът живее с кошмара от облъчилата Япония АЕЦ &ldquo;Фукушима&rdquo;1, а с последните си действия в хранилището за ядрени отпадъци край Нови хан собственикът му &ndash; Държавното предприятие &ldquo;Радиоактивни отпадъци&rdquo; (ДП &ldquo;РАО&rdquo;), изправи на нокти нашите еколози. И те сезираха главния прокурор Борис Велчев за грубото нарушение на нормативите за ядрена безопасност, пише в. &quot;ШОУ&quot;.<br /> </em><br /> &ldquo;Настояваме да възложите проверка на изнесените от нас данни, като внесете в съда обвинителен акт срещу виновните длъжностни лица за действията, нарушаващи нормативите за ядрена безопасност, с риск за околната среда и здравето на хората&rdquo;, призовават главния прокурор от НД &ldquo;Екогласност&rdquo;. <br /> <br /> <span style="color: #800000"><strong>Проблемът е, че ДП &ldquo;РАО&rdquo; е направило 72-часови проби за пуска на &ldquo;гореща камера&rdquo; в хранилището в Нови хан. <br /> <br /> </strong></span>Това е станало без най-важния за здравето на населението от Голяма София &ndash; близо 3-те милиона жители, нормативен документ &ldquo;Оценка на въздействието върху околната среда&rdquo;, защото процедурата е била прекратена от Министерството на околната среда и водите на 11.06.2009 г., и то по искане на ДП &ldquo;РАО&rdquo;. Това, че предприятието се отказва да прави ОВОС, означава, че се отказва и от инвестиционното си намерение, а с това &ndash; и от разширението на хранилището. Това би значело, че няма да може да строи нищо от предвидените инсталации, нито да разширява. <br /> <br /> <span style="color: #800000"><strong>Напук на всякаква логика и законови норми &ndash; работи се и се разширява. <br /> </strong></span><br /> Българското национално законодателство по ОВОС отговаря напълно на европейското законодателство в тази област. Но най-важното за всички, живеещи в потенциално опасната зона, а такава не е установена от здравните органи, което също е нарушение, е това, че пъклените планове на господата, ангажирани да проведат докрай този проект, е не да правят тук някакво &ldquo;национално&rdquo; или &ldquo;постоянно&rdquo; хранилище, а едно предприятие с &quot;Цех за преработване на ниско- и средноактивни отпадъци&quot;! &ldquo;С последните си намерения кандидатстват за лицензия за обработка на високоактивни ИЙЛ. Значи не само ниско- и средно-, а вкарват и високоактивни ядрени отпадъци - ядосано обясни местен еколог. - С което искат да им се разрешат &ldquo;външни услуги&rdquo;. Но с това излизат извън обхвата на предназначението на хранилището. И това си е написано в техния официоз &ldquo;Беседи в зелено&rdquo; на &ldquo;РАО&rdquo;. Но каквото и да направят сега, няма къде да избягат, чакаме прокуратурата да си свърши работата.&rdquo; <br /> <br /> <span style="color: #800000"><strong>Цехове за преработка на ядрени отпадъци, ето това е главната цел! <br /> </strong></span><br /> И то, при положение че площадката се намира в сеизмичен район от VІІІ до ХІ степен, работят без ОВОС, а и е без задължителната здравна оценка. <br /> <br /> Законът за здравето изисква даване на заключение за съответствие на всички проекти за строителство, разширение и реконструкции (в това число и на обекти с източници на йонизиращи лъчения) със съществуващите хигиенни норми. При неспазване на здравните изисквания се прилагат принудителни административни мерки, като се спира строителството, забранява се пускането в експлоатация и се спира експлоатацията на обект или част от него.<br /> <br /> А замислените нови дейности са: изграждане на съоръжение за преработване на РАО, склад за съхраняване на кондиционирани източници, &ldquo;гореща камера&rdquo; за входящ контрол.<br /> <br /> <span style="color: #800000"><strong>Докладите през 2007 г. са раздадени само в кметството в Нови хан и в РИОСВ &ndash; София. <br /> <br /> </strong></span>Един от най-фрапиращите текстове е констатацията на един от лицензираните специалисти, който пише на стр. 96 от Техническото резюме от Доклада по ОВОС, че:<br /> <br /> <span style="color: #800000"><strong>&ldquo;...до 1994 г. пречистените радиоактивни води инцидентно са отвеждани към битовата канализация.&rdquo;<br /> <br /> </strong></span>Това означава, че те са попаднали в река Търновска, която се влива в р. Лесновска, а оттам &ndash; в&nbsp;река Искър. Това е дълбоко нарушение на законите за безопасно третиране на ядрените отпадъци. Няма никакво законово основание &ldquo;пречистването на замърсени води да се извършва чрез разреждане...&quot;, четем в документа. А съгл. чл. 133 от Закона за водите отвеждането на отпадъчни води, съдържащи опасни вещества в подземните води, се забранява. <br /> <br /> Местните хора, подкрепяни от екологични организации, не желаят да допуснат съществуването на ядреното хранилище и искат да го затворят завинаги. <br /> <br /> <span style="font-size: small"><strong><br /> Спряно е от експлоатация, но работи<br /> <hr /> </strong></span><br /> От временно хранилище, каквато е създадената площадка от Тодор Живков през 1962 г., опасното бунище прераства в постоянно. Създадено е въз основа на заповед на МС от 1959 г. и заповед №72/28.06.1960 г. на председателя на Комитета за използване на атомната енергия за мирни цели (КИАЕМЦ) &ndash; като всички останали подобни хранилища по стандартен съветски проект, наречен &quot;Радон&quot;. (До тези документи еколозите нямат никакъв достъп). Така съществува до 90-те години. Когато е спряно заради нови изисквания на Международната атомна агенция. Но независимо че е спряно от експлоатация, хранилището продължава да приема отпадъци на основание временни разрешителни, тъй като е единственото в страната. <br /> <br /> <span style="color: #800000"><strong>Официално там реконструкции не са правени. <br /> </strong></span><br /> Местните хора говорят за частични ремонти по циментиране на изкопите с варелите, в които са затваряни радиоактивните отпадъци (РАО). Очевидци разказват, че циментът потъва като в каца без дъно. По данни от преписка от 21.07.1997г. на КИАЕМЦ (понастоящем АЯР), подписана от к.ф.н. Г. Касчиев, става ясно, че при направени проверки на ПХРАО &ndash; Нови хан, е констатирано: &ldquo;... 9. Временно съхранение в ПХРАО &ndash; Нови хан, се извършва във варели, които нямат номерация и надписи, указващи вида и активността на РАО, поставени в тях. Варелите са складирани върху тревни площи на открито и са подложени на влиянието на природни фактори. <br /> <br /> Това обуславя вероятността радиоактивните отпадъци да се разпространяват в околната среда... <br /> За това алармира местното гражданско сдружение &ldquo;&bdquo;Нови хан &ndash; Европейско селище&rdquo;, което изнася данните на протестни събрания в периода 2005 &ndash; 2007 г. &ldquo;Вероятно състоянието в хранилището е още по-критично, тъй като дворът му е запълнен, а варелите и контейнери в този период са още на открито.<br /> <br /> Директорката на детска градина в Нови хан съобщава пак там, че през същата тази 1997 г. е получила от представител на ХЕИ предупреждение и <br /> <br /> <span style="color: #800000"><strong>препоръка да не дава на децата в детската градина да пият от питейната вода</strong></span> <br /> <br /> от селския водопровод, а да им осигури минерална вода. За това свое предпазно действие и грижа към децата директорката е била критикувана остро от общинското ръководство, че всява паника сред населението.<br /> <br /> <strong>Таня СТОЯНОВА<span style="font-size: xx-small"><br /> </span></strong><br /> <br /> <span style="font-size: small"><strong>Досие<br /> <hr /> </strong></span>Установено е, че работещи в първата зона на ядрените централи (ядрения реактор), които обаче са израснали на друго място, са заплашени по-малко от децата, израснали около ядрените централи и хранилища на ядрени материали, въпреки че са измервани много ниски нива на радиацията. Основната причина е, че тези ниски радиации облъчват костната система на хората и тя става вторичен източник на облъчване на организма и най-вече на костния мозък в гръдния кош, генериращ кръвни телца. Така че тези хора, дори преместили се от мястото, където са прекарали като деца под влияние на ниски радиации, имат по-голям шанс да се разболеят от ракови заболявания, отколкото други, дори ако те работят в ядрена централа. Досега учените са доста противоречиви по въпроса за влиянието на ниските радиации. Едни смятат, че за хората дори покачването на фона е причина за ненормалното увеличаване на раковите заболявания, за други ядрените централи и ядрените отпадъци, дори съхранени по най-правилния начин, са източник на причини за появата на увеличени ракови заболявания, за трети това не е доказано и те смятат, че настъпва генетично увреждане на човечеството поради увеличаване на ядрения фон. Те са най-жестоки, защото прогнозират рязко увеличаване на фона през следващите години на активно слънце и все по-голямо, и по-голямо увеличаване на раковите заболявания.