"Не, такива случаи няма", пише шефът на Дарик радио Радосвет Радев в отговор на запитването на премиера дали има натиск върху медиите, както твърди президентът.
Освен че представители на българското правителство не са оказвали натиск върху редакционното и новинарско съдържание на медията му, Радев гарантира още, че не са срещали&nbsp;действие или решение на българското правителство, с което са били ограничавани правата им да бъдат свободно финансирани, развивани и разпространявани.<br /> <br /> &quot;Но бих желал да обърна внимание на факта, че напоследък се забелязват признаци на непрозрачно финансиране на наскоро създадени български медийни компании, чието последващо пазарно поведение застрашава както равнопоставеността, така и нормалното икономическо развитие на останалите сериозни и доказали професионализма си медии, които работят и се развиват на българския пазар&quot;, отбелязва директорът на Дарик.<br /> <br /> По въпроса за решението за намаляване броя на членовете на регулаторните органи и в частност СЕМ и КРС, позицията му е, че &quot;самото съществуване на тези органи, твърде спорно и принципно излишно, поражда много въпроси. Колкото до намаляването на броя на членовете, това е една добра първа стъпка към решението на този проблем. Дори и след намаляването броя на членовете квотните принципи се запазват, така че не виждам в това каквато и да било заплаха за повишено влияние на една или друга институция върху редакционната политика на медиите, която представлявам. Нещо повече, такова влияние няма и не може да има&quot;.<br /> <br /> /БЛИЦ